Βουλευτές στα χρόνια της κρίσης: Η εκλεγμένη ελίτ

Γράφει η Σωτήρχου Δάφνηvouli_990883411

«ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ : Η ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ΕΛΙΤ»

Κάποτε, ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε απευθυνθεί στη Δ’ Εθνοσυνέλευση λέγοντας πως : «…Ἐλπίζω ὅτι ὅσοι ἐξ ὑμῶν συμμετάσχουν εἰς τὴν Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μέθ’ ἐμοῦ ὅτι εἰς τὰς παρούσας περιπτώσεις, ὅσοι εὑρίσκονται εἰς δημόσια ὑπουργήματα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λαμβάνουν μισθοὺς ἀναλόγως μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματός των καὶ μὲ τὰς ἐκδουλεύσεις των, ἀλλ’ ὅτι οἱ μισθοὶ οὗτοι πρέπει νὰ ἀναλογοῦν ἀκριβῶς μὲ τὰ χρηματικὰ μέσα, τὰ ὁποία ἔχει ἡ Κυβέρνησις εἰς τὴν ἐξουσίαν της…» «…ἐφὅσον τὰ ἰδιαίτερα εἰσοδήματά μου ἀρκοῦν διὰ νὰ ζήσω, ἀρνοῦμαι νὰ ἐγγίσω μέχρι καὶ τοῦ ὀβολοῦ τὰ δημόσια χρήματα, ἐνῶ εὑρισκόμεθα εἰς τὸ μέσον ἐρειπίων καὶ ἀνθρώπωνβυθισμένων εἰς ἐσχάτην πενίαν». 

Στη σημερινή εποχή, τα λόγια αυτά, που τότε, φάνταζαν ως αυτονόητα για τον Κυβερνήτη του Κράτους, που είχε πλήρη επίγνωση της κατάστασης του έθνους, είναι αδιανόητα για τις τωρινές «κοινοβουλευτικές δυναστείες» που έχουν αναλάβει την οικονομική διάσωση της χώρας. Οι βουλευτές, εν έτει 2014, όχι μόνο δεν απαρνιούνται τα ιδιαίτερα βουλευτικά τους προνόμια, αλλά παράλληλα συνεχίζουν να θεσμοθετούν τη μερική απασχόληση με μισθούς πείνας των 400 και 500 ευρώ, συνεχίζοντας οι ίδιοι να απολαμβάνουν τις «πριγκιπικές» βουλευτικές τους αποζημιώσεις και τις συναφείς παροχές.

Το άρθρο 4 του Συντάγματος περί της θεμελειώδους συνταγματικής αρχής της ισότητας επιτάσσει πως οι τίτλοι ευγενείας ή διακρισης δεν απονέμονται και δεν αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες, μηδενός εξαιρουμένου και πως οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους, αρχή που δείχνει να έχει καταλυθεί από καιρό όσον αφορά τους τους βουλευτές, καθώς οι επιδοτήσεις και τα κάθε λογής προνόμια που λαμβάνουν δεν αντικατοπτρίζουν ούτε στον ελάχιστο βαθμό την ως άνω συνταγματική επιταγή.

Σε μια εποχή πρωτοφανούς λιτότητας για τον Ελληνικό λαό, οι βουλευτές απολαμβάνουν προνομίων που εκκινούν από τη βουλευτική αποζημίωση και τις φορολογικές «διευκολύνσεις» και φτάνουν ως το επίδομα οικογενειακών βαρών, τα έξοδα μίσθωσης κατοικιών και ξενοδοχείων, την ατέλεια των κινητών τηλεφώνων και τη χρονομίσθωση πολυτελών αυτοκινήτων υψηλού κυβισμού.

Οι καθαρές αποδοχες των βουλευτών έχουν «μειωθεί» τα τελευταία 4 χρόνια. Από 9.000 ευρώ μηνιαίως κατέβηκαν στα 6.000. Μειώθηκαν επίσης και κάποια επιπλέον επιδόματα συμμετοχής τους στις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ωστόσο, η σκανδαλώδης ευνοϊκή μεταχείρισης τους, παραμένει.

Το βασικό πρωτογενές ερώτημα βέβαια είναι για ποιό λόγο ακριβώς αποζημιώνονται οι βουλευτές. Η βουλευτική αποζημίωση ονομάστηκε έτσι γιατί οι βουλευτές έπρεπε αρχικά να αποζημιώνονται καθώς η απομάκρυνση από τη μόνιμη εργασία από τον κλάδο τους, τους έπληττε οικονομικά. Μετά την άρση του ασυμβίβαστου των βουλευτών το 2008 όπως αποφάσισε η αναθεωρητική Βουλή, είναι άξιο απορίας γιατί συνεχίζουν να αποζημιώνονται αφού τα εισοδήματα τους είναι διπλά και σε μεγάλο βαθμό, αφορολόγητα.

Ξεκινώντας από την αρχή, οι σημερινές επίσημες αποδοχές των βουλευτών είναι 5.705,60 ευρώ (για το 2013).

Όσον αφορά τις κρατήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ζ΄ Ψηφίσματος της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ23Α) οι βουλευτές δικαιούνται αποζημίωσης η οποία είναι ίση με το σύνολο των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών του Ανώτατου Δικαστικού Λειτουργού.Για την σύνταξη τους κατά μέσω όρο ετησίως έχουν κρατήσεις 4.700 ευρώ.

Υπέρ των κομμάτων τους οι κρατήσεις ετησίως είναι κοντά στα 7.000 ευρώ. (κάθε βουλευτής δηλώνει εγγράφως το ποσοστό που επιθυμεί να παρακρατείται και το οποίο πρέπει να συμπίπτει με το ποσοστό που έχει ζητήσει το κόμμα του: η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ έχουν ορίσει την κράτηση αυτή σε 10%, ενώ το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ σε 20%.)Για την υγειονομική περίθαλψη τους κρατάνε τον χρόνο 2.000 ευρώ. Υπέρ του λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, ετησίως πηγαίνουν τα 2.000 ευρώ. Αυτό το ταμείο ιδρύθηκε για να διευκολύνει τους βουλευτές οι οποίοι σε περίπτωση άμεσης καταβολής δάνειου π.χ 10.000 ευρώ, το δικαιούνται εντελώς άτοκο. Υπέρ του ΟΑΕΔ ειδική εισφορά οι κρατήσεις αγγίζουν τα 1.200 ευρώ ενώ για την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης δίνουν περίπου 2.300 ετησίως.

Όσον αφορά στις επιδοτήσεις και τις ατέλειες πάσης φύσεως, αυτές απαριθμούνται ως εξής :

  • Οργάνωση γραφείου : Οι βουλευτές λαμβάνουν Επιδομα Οργανωσης Γραφείου το οποίο για τους βουλευτές Επικρατείας, Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιώς είναι ίσο με το 20% της αποζημίωσής τους, δηλαδή επιπλέον άλλα 738,88 ευρώ περίπου και για τους βουλευτές της περιφέρειας είναι ίσο με το 25%, δηλαδή άλλα 935,88 ευρώ περίπου. Ποσά τα οποία είναι αφορολόγητα.
  • Επίδομα Οικογενειακών Βαρών : Ισχύει ό,τι για τους δημόσιους υπαλλήλους δηλαδή 10% για τον έγγαμο και 5% για κάθε παιδί.
  • Έξοδα κίνησης : Τα έξοδα κίνησης διαβαθμίζονται από 291 έως 648 ευρώ, ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία ανήκει ο κάθε βουλευτής. Σχετικά με τα αυτοκίνητα που παρέχονται στους βουλευτές, αυτό γίνεται μέσω σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με εταιρία leasing. Μάλιστα, το προηγούμενο έτος, αποφασίστηκε η χρησιμοποίηση υβριδικών αυτοκινήτων «ως ένδειξη συμμετοχής του Κοινοβουλίου στην πρωτοβουλία της Διεθνούς Κοινότητας για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας». Το οξύμωρο εντοπίζεται στο ότι η επιλογή των αυτοκινήτων ήταν κατά κύριο λόγο, τα γνωστά Lexus, των 3.700 κυβικών που κοστίζουν 72.00 ευρώ έκαστο.

 

  • Επιστολές – Ταχυδρομείο : Στην εποχή τους internet του facebook και των sms,η Βουλή κρατάει το παραδόσιακό της χαρακτήρα, για αυτό και καταβάλλει στους βουλευτές κάθε μήνα ποσό των 909,31 ευρώ ώστε να αποστέλλουν επιστολές στους ψηφοφόρους τους και να κρατάνε επαφή με τους πολίτες που τόσο έχουν ανάγκη να λάβουν ένα γράμμα από τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους. Το ποσό φυσικά διπλασιάζεται τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.

 

  • Τηλεφωνικές γραμμές : Οι βουλευτές Επικρατείας, Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιώς έχουν δικαίωμα για επτά τηλεφωνικές γραμμές οι υπόλοιποι, οκτώ τηλεφωνικές συνδέσεις.Η ατέλεια βαρύνει βεβαίως τη Βουλή μέχρι του συνολικού ποσού των 13.500 ευρώ ετησίως για κάθε βουλευτή και για το σύνολο των συνδέσεων, ενώ καλύπτει και την γραμμή Internet. Σχετικά με την κινητή τηλεφωνία, σε κάθε ένα παρέχεται μία γραμμή σύνδεσης με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της επιλογής του και η Βουλή τού καλύπτει μηνιαίως ως 250 ευρώ πλέον των παγίων τελών ενώ δικαιούται και συσκευή δωρεάν.

 

  • Στέγαση : Οι εξ επαρχίας βουλευτές για τη στέγαση τους δικαιούνται να μένουν σε ξενοδοχείο ή να μισθώνουν οικία στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και να λαμβάνουν, με τις νέες μειώσεις 1000 ευρώ.

 

 

  • Συνεργάτες : Η Βουλή μισθοδοτεί έναν επιστημονικό συνεργάτη για κάθε βουλευτή ο οποίος και τον προσλαμβάνει υπο την προϋπόθεση ότι θα απασχολείται πλήρως. Θα πρέπει να διαθέτει «αυξημένα προσόντα» όπως διδακτορικό, μεταπτυχιακό ή τουλαχιστον πτυχίο ΑΕΙ και να κατέχει επαρκώς μια ξένη γλώσσα. Επιπρόσθετα, ο κάθε βουλευτης έχει το δικαίωμα να αποσπά τρεις συνεργάτες του από το Δημοσιο, ενώ του διατίθεται και ένας αστυνομικος για την προσωπική φρούρηση του.

 

Έπειτα από την αναταραχή που προκλήθηκε για το αμείωτο των περικοπών στους βουλευτές εν όψει του προϋπολογισμού του 2014, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου ένας πίνακας με τις απολαβές των βουλευτών. Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό, που δόθηκε στη δημοσιότητα για πρώτη φορά, αναγράφονται η ακαθάριστη βουλευτική αποζημίωση, το επίδομα οργάνωσης γραφείου, η ταχυδρομική ατέλεια και τα έξοδα κίνησης για το 2013, ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία εκλέγονται οι βουλευτές . Παραλείπονται, όμως, να καταγραφούν τα ποσά που εξακολουθούν να λαμβάνουν για το σύνολο των προαναφερόμενων επιδοτήσεων και των επιπλέον παροχών που καταγράφησαν καθώς και τα ποσά από τη συμμετοχή τους στις επιτροπές της Βουλής, που μπορούν να διπλασιάσουν το μισθό τους. ‘Ετσι, χωρίς τις επιπλέον παροχές, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, οι συνολικές αποδοχές των βουλευτών μπορεί να φτάνουν από τις 7.644,79 έως 8.198,79 ευρώ.


Το τέχνασμα των «επιτροπών» : Στη σημερινή Βουλή, όπου κανένας δεν παίρνει αποφάσεις και δεν παράγεται κατ’ουσίαν κοινοβουλευτικό έργο αλλά επικυρώνονται μνημόνια και νομοσχέδια, έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των επιτροπών. Κάποτε, η συμμετοχή των βουλευτών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και στα θερινά τμήματα της Βουλής έφτανε τα 350 ευρώ για κάθε μία που λάμβαναν μέρος και φυσικά κανείς δεν απουσίαζε από αυτές. Σταδιακά αυτό το ποσό από το 2011 και μετά μειώθηκε για να φτάσει να μειωθεί ακόμη περισσότερο από τον πρόεδρο της Βουλής στα 75 ευρώ η κάθε συμμετοχή. Έτσι λοιπόν εδώ και καιρό έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση και συχνότητα στις συνεδριάσεις των επιτροπών, μάλιστα το τελευταίο δεκαήμερο ημερησίως μπορεί να συνεδρίασαν μέχρι και 18 ταυτοχρόνως και διαδοχικά. Με έναν σύντομο υπολογισμό αν ένας βουλευτής που ενδεχομένως συμμετέχει μηνιαίως από τις 127 συνεδριάσεις, στις 100 επί 75 ευρώ η μία, μας κάνουν περίπου 7.500 ευρώ. Ποσό που φαίνεται στο εκκαθαριστικό του, δεν φορολογείται δεν φαίνεται πουθενά και που τον χρόνο μπορεί να αγγίξει τα 82.500 ευρώ.Το εύλογο ερώτημα βέβαια που προκυπτει και σ’αυτην την περίπτωση είναι το γιατί οι βουλευτές πρέπει να αμοίβονται έξτρα για εργασία που τελούν στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων.

 

Βουλευτικές συντάξεις : Oι βουλευτές κατοχυρώνουν δικαίωμα σύνταξης με 48 μήνες κοινοβουλευτικής θητείας για την κατώτερη σύνταξη (η οποία κυμαίνεται γύρω στα 1.500 ευρώ μηνιαίως) και με 17 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας για πλήρη σύνταξη, η οποία είναι το 80% της εν ενεργεία αποζημιώσεώς τους. Επίσης, έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν δύο και τρεις συντάξεις -μία ως πρώην κοινοβουλευτικοί, μία από τον επαγγελματικό ασφαλιστικό τους φορέα και μία τρίτη υπό μορφήν χορηγίας, εάν έχουν διατελέσει συνδικαλιστές, νομάρχες ή δήμαρχοι. Ακόμη, οι βουλευτές που επέλεξαν να μην εργαστούν μετά την άρση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου παίρνουν διπλή σύνταξη από τη Βουλή. Τέλος, έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν εκείνοι από ποια εισοδήματά τους θα εκπέσουν οι δαπάνες που δικαιολογούνται από την Εφορία, ώστε τελικά να πληρώσουν το λιγότερο δυνατό φόρο. το τελικό κόστος .

Όσον αφορά τώρα, το αλληλένδετο κομμάτι των υπαλλήλων της Βουλής, αυτοί, έχουν, ως γνωστόν, προνομιακό καθεστώς εργασίας. Διαθέτουν υψηλούς μισθούς σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους, λαμβάνουν 16 μισθούς αντί για 14, πληρώνονται το μέγιστο που προβλέπει ο νόμος σε υπερωρίες, έχουν επιδόματα κίνησης κτλ. Πριν λίγο καιρό ενόψει της δεινής οικονομικής κατάστασης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα εξής «σκληρά» μέτρα εις βάρος τους : Μειώθηκαν κατά 10% τα επιδόματά τους, και μόνο το επίδομα έκτακτης αποζημίωσης μειώθηκε κατά 15%, όταν αυτό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ ανά μήνα. Φυσικά, οι υπάλληλοι πρόλαβαν να «κινηθούν» και εντάχθηκαν στο «ρετιρέ» των αμοιβών των δημοσίων υπαλληλων. Όπου «ρετιρέ» οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών με τους οποίους εξομοιώθηκαν φυσικά οι υπάλληλοι της Βουλής.

Στην ολότητα του θέματος, είναι επιτακτική ανάγκη η σημερινή ελίτ των βουλευτών , εαν επιθυμεί πραγματικά να αποδείξει αυτό που διακηρύττει κυρίως στις προεκλογικές περιόδους, πως σκοπός της εκλογής της είναι η παροχή των υπηρεσιών της στον ελληνικό λαό, να αποσυνδεθεί από την πολιτική γραφειοκρατία και τη γοητεία της εξουσίας και να επανασυνδεθεί άμεσα με την ελληνική κοινωνία και τις τωρινές οικονομικές συνθήκες του μέσου Έλληνα.

Κάποιες από τις προτάσεις προκειμένου οι βουλευτές να επεκδυθούν τον ελιτίστικο μανδύα τους, θα μπορούσαν να είναι οι εξής : Οι βουλευτές να μην έχουν ειδική αποζημίωση αλλά να εισπράττουν το μισθό τους παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες ή ν’ ασκούν το επάγγελμά τους. Να μην συνταξιοδοτούνται από τη Βουλή αλλά από το φορέα όπου εργάζονται. Να έχουν διευκολύνσεις (π. χ. αυτοκίνητο, οδηγό, δωρεάν εισιτήρια) όταν και εφόσον δικαιολογούνται (ιδίως οι βουλευτές επαρχίας). Να μπορούν να επανεκλεγούν μόνο για έναν καθορισμένο αριθμό θητειών όπως επίσης να έχουν ασκήσει ένα επίσημο επάγγελμα πριν την εκλογή τους.Τέλος, άλλο ένα μεγάλο ζήτημα είναι αυτό της βουλευτικής ασυλίας. Οι βουλευτές θα έπρεπε να μην έχουν καμία ασυλία για πράξεις και παραλείψεις που δεν σχετίζονται με την πολιτική τους δραστηριότητα και όσοι έχουν διαπράξει τα σχετικά αδικήματα πριν εκλεγούν, να δικάζονται απευθείας χωρίς να παρεμβαίνει η Βουλή.

Μόνο όταν η βουλευτική αποζημίωση και τα συνοδευόμενα προνόμια περικοπούν κατ’ουσίαν και όχι πλασματικά, θα μπορούμε να κάνουμε λόγο για «βουλευτική κάθαρση», όπου οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού δε θα σφετερίζονται τη θέση τους για την κάλυψη των δικών τους ατομικών αναγκών και την προώθηση των πάσης φύσεως συμφερόντων τους, αλλά θα καταδείξουν στην πράξη ότι αφουγκράζονται τη σκληρή πραγματικότητα του Έλληνα πολίτη και αγωνίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης.

=============================================================

* η Σωτήρχου Δάφνη είναι ασκούμενη δικηγόρος

 

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.