Θέματα Προφορικών Εξετάσεων Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων (Α’ Εξεταστική Περίοδος 2014)

Θέματα Προφορικών Εξετάσεων
Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων 

 

(Α’ Εξεταστική Περίοδος 2014)

 

1.     Αστικό Δίκαιο

 


Παραγραφή: έννοια και διαφορά από αποσβεστική προθεσμία – καλή πίστη στην τακτική χρησικτησία – τρόποι απόκτησης και απώλειας νομής – έννοια της δουλείας και διακρίσεις – κατάχρηση δικαιώματος – νομικό ελάττωμα στην πώληση – κίνδυνος στην πώληση – τέλεση γάμου – άκυρος γάμος – σύμφωνο συμβίωσης

Τακτική χρησικτησία – διεκδικητική και αρνητική αγωγή – ενέχυρο με αντιφώνηση νομής – παραγραφή αξιώσεως κυρίου από επικαρπωτή και αντίστροφα – άμεση αντιπροσώπευση – πληρεξουσιότητα – γενική παραγραφή – είδη αιρέσεων – αυτοδικία και ευθύνη στη αυτοδικία – απρόοπτη μεταβολή συνθηκών – δικαίωμα υπομίσθωσης – δικαίωμα εκμισθωτή σε περίπτωση κακής χρήσης του μισθίου από τον μισθωτή – εγγραφή προσημείωσης υποθήκης – συμπεριφορά κατά τις διαπραγματεύσεις

1)     Σωματείο: Τι είναι, τι περιλαμβάνει το καταστατικό του

2)     Ποιος είναι ικανός για δικαιοπραξία

3)     Τι είναι τακτική χρησικτησία, πως διακόπτεται

4)     Πότε αρχίζει η έναρξη της παραγραφής

5)     Σύσταση δωρεάς κινητού και ακινήτου

6)     Νομικά ελαττώματα πώλησης

7)     Τι μπορεί να πράξει ο ανήλικος 16 ετών

8)     Τι είναι νομικά πρόσωπα

9)     Που βρίσκεται η έδρα του νομικού προσώπου

10)  Ικανοί να συντάξουν διαθήκη

11)  Είδη διαθήκης και χαρακτηριστικά

12)  Ποιος ασκεί τη γονική μέριμνα

13)  Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου, τι απαιτείται

14)  Τι είναι ενέχυρο και τι υποθήκη

15)  Πως μπορεί να λυθεί ένας γάμος

16)  Σύμφωνο συμβίωσης

17)  Σε περίπτωση διακοπής του γάμου δικαιούται και πότε διατροφή ο/η σύζυγος

18)  Ανάκληση δωρεάς

19)  Ευθύνη πωλητή από νομικά ελαττώματα πώλησης

20)  Σε περίπτωση κακής χρήσης μισθίου πέραν της καταγγελίας της μίσθωσης τι άλλα δικαιώματα έχω

 

2.     Ποινικό δίκαιο 


Ιδιαίτερες ιδιότητες και σχέσεις στο έγκλημα – Υφίσταται κλοπή από αμέλεια; – Υφαιρέσεις (κατ’ έγκληση) – συνέπειες μη υποβολής έγκλησης – ποιοι θεωρούνται ανήλικοι; Παράταση αναμορφωτικών μέτρων – παραγραφή όλων των ποινών – ανώτατο όριο ποινής σε πραγματική συρροή – περιπτώσεις μείωσης της ποινής – τιμώρηση απλού συνεργού με την ποινή του αυτουργού – τι είναι πλαστό έγγραφο – ελαφρυντικό μεταεφηβικής ηλικίας – περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων – μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών

 

1) Διαφορά ΠΚ34 – ΠΚ36

 

2) Κάποιος πυροβολεί κάποιον για να τον σκοτώσει και τον τραυματίζει ελαφρά στο πόδι: τι αδίκημα είναι; (απόπειρα ανθρωποκτονίας)

 

3) Προπαρασκευαστική πράξη: Πότε τιμωρείται;

 

4) Ποιες είναι οι συνέπειες της συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής- (εξάλειψη του αξιοποίνου  κτλ)

 

5) Πράξη –Παράλειψη: Η λέξη ενέργεια τι περιλαμβάνει; Έννοια

 

6) Τα είδη της σωματικής βλάβης του ΠΚ

 

7) Τόποι τέλεσης των εγκλημάτων δια του τύπου –εκεί που κυκλοφορεί το έντυπο

 

8) Στο κατ ’εξακολούθηση ποιος είναι ο τόπος τέλεσης;

 

9) Έγκληση: πράξη τελεσθείσα από κοινού και ο παθών υποβάλλει έγκληση κατά ενός: τι συμβαίνει;

 

10) Με βάση ποιο κριτήριο γίνεται η διάκριση των εγκλημάτων; (πταίσμα- πλημμέλημα- κακούργημα)

 

11) Ο Α φονεύει τον Β και τραυματίζει τον παρακείμενο  Γ: τι αδικήματα έχουμε ; (ανθρωποκτονία με πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή)

 

12) Τα όρια της πρόσκαιρης κάθειρξης

 

13) Αν αποβιώσει κάποιος που έχει καταδικαστεί σε χρηματική ποινή: τι συμβαίνει; (προσωποπαγής χαρακτήρας της ποινής)

 

14) Κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα

 

15) Αν ένας καταδικαστεί στη Γερμανία σε φυλάκιση, μπορεί ελληνικό δικαστήριο να επιβάλλει στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων; ΠΚ11

 

16) Στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων

 

17) Μετατροπή της ποινής

 

18) Κάποιος μεταφέρει με αυτοκίνητο κάποιον για να κάνει ένα αδίκημα: τι είδους συνέργεια έχουμε;

 

19) Μορφές συμμετοχής

 

20) αν στην ισόβια κάθειρξη για κακούργημα , αναγνωριστεί ελαφρυντικό ποια τα όρια της ποινής

 

21) αν στην πρόσκαιρη, αναγνωριστεί ελαφρυντικό ποια τα όρια της ποινής;

 

22) Αν κάποιος καταδικαστεί σε διακεκριμένη κλοπή και του αναγνωριστεί ελαφρυντικό, τι ποινή θα του επιβληθεί;

 

23) Πότε παραγράφονται τα πλημμελήματα;

 

24) Στην ισόβια αν αναγνωριστεί ελαφρυντικό, ποια η διάρκεια της;

 

25) Πότε είναι κακούργημα η υπεξαίρεση;:

26) Πότε ο απλός συνεργός μπορεί να τιμωρηθεί με την ποινή του αυτουργού; 

 

Επιπρόσθετες  ερωτήσεις για το ποινικό δίκαιο 

 

1) ΠΚ 8

 

2) Ποιες είναι οι περιπτώσεις που αρμόζουν οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι για πράξεις που τελέστηκαν στην αλλοδαπή;

 

3) Αν μία στερητική της ελευθερίας ποινή μετατραπεί σε χρηματική διατηρεί την ίδια μορφή;

 

4) Αν κάποιος καταδικαστεί σε δύο χρόνια φυλάκιση με λευκό ποινικό μητρώο τι γίνεται;

 

5) Πότε η συρροή είναι αληθής και πότε φαινομένη;

 

6) Η ηθική αυτουργία μπορεί να τελεστεί εξ αμελείας;

 

7) Αν κάποιος χτυπήσει με γροθιά το μάτι κάποιου άλλου τι αδίκημα έχουμε;

 

8) Ποια η διαφορά της απλής σωματικής βλάβης με την επικίνδυνη;

 

9) Πότε έχουμε κακουργηματική απάτη;

 

10) Ανώτατο και κατώτατο όριο χρηματικής ποινής

 

11) Η εξύβριση είναι κατ’ έγκληση διωκόμενο έγκλημα; Ο βιασμός;

 

3.     Ποινική δικονομία

 

 
Παραίτηση και ανάκληση της έγκλησης – Υφίσταται ανώνυμη μήνυση; – παράνομο αποδεικτικό μέσο – απόλυτες και σχετικές ακυρότητες – ανάλυση DNA – ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη – δυνατότητα διαδίκου που του αφαιρείται ο λόγος από τον πρόεδρο – αυτοτελής ισχυρισμός – προθεσμίες κλητεύσεως – στοιχεία κλητήριου θεσπίσματος – σύνθεση ΜΟΔ – αποφασίζουν οι ένορκοι για την αναβολή; – αίτηση ακύρωσης της απόφασης – πως δηλώνεται η πολιτική αγωγή; – αναστέλλουσα δύναμη έφεσης – ποιος είναι επιφορτισμένος για την εκτέλεση; – συναφές έγκλημα – απόκτηση ιδιότητας κατηγορουμένου – αρμόδιο δικαστήριο για πλημμέλημα δικηγόρου – αποχή εισαγγελέα από την άσκηση ποινικής δίωξης – που προσφεύγω μετά από απόρριψη της έγκλησης; – τι είναι δεδικασμένο; 

 

 

1) Με πόσους δικηγόρους μπορεί να εκπροσωπηθεί ο κατηγορούμενος στην προδικασία και με πόσους στο ακροατήριο;

 

2) Αρχή της ηθικής απόδειξης

 

3) Παράνομο αποδεικτικό μέσο-έρευνα κατ’οίκον χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής

 

4) Δήλωση αποχής ενός δικαστικού προσώπου.- Στην κύρια ανάκριση δημιουργείται θέμα, πως επιλύεται; Μπορεί ο ανακριτής να συμμετέχει στο συμβούλιο πλημμελειοδικών;

 

5) Τι είναι η άδεια για τη δίωξη; Αν δεν χορηγηθεί= απαράδεκτη η δίωξη

 

6) Ποιος θα αποφασίσει για το απαράδεκτο της δίωξης, αν δεν χορηγηθεί άδεια; (ο εισαγγελέας)

 

7) Αν εκ των υστέρων χορηγηθεί η άδεια για τη δίωξη, μπορεί αυτή να εκκινήσει εκ νέου ή είναι απαράδεκτη;

 

8) Μπορεί ο κατηγορούμενος να εφεσιβάλει βούλευμα που τον παραπέμπει για κακούργημα ή για πλημμέλημα; Λόγος έφεσης

 

9) Αρχή της επιείκειας

 

10) Μάρτυρες υπεράσπισης: Περιορισμός στον αριθμό μαρτύρων υπεράσπισης

 

11) Όταν ο κατηγορούμενος καλείται να δικαστεί με κλήση, που αναγράφεται η πράξη;

 

12) Ποια είναι η προϋπόθεση για να θεωρηθεί παραδεκτή η κλήτευσή του; Αμετάκλητο βούλευμα

 

13) Πριν αποφανθεί ο ΑΠ για το αμετάκλητο του βουλεύματος, επιδίδεται κλήτευση στον κατηγορούμενο, τι συμβαίνει με τη συζήτηση; (απαράδεκτη η συζήτηση λόγω μη κλήτευσης του κατηγορουμένου)

 

14) Ποιο όργανο παύει προσωρινά την ποινική δίωξη= Συμβούλιο πλημμελειοδικών για συγκεκριμένα κακουργήματα

 

15) Γίνεται να πάψει προσωρινά η δίωξη στο ακροατήριο με απόφαση; Όχι
(στην προδικασία προσωρινή παύση της ποινικής δίωξης, μέχρι την παραγραφή)

 

16) Πως καλεί μάρτυρες ο πολιτικώς ενάγων; (γνωστοποίηση μαρτύρων 5 ημέρες πριν τη δίκη)

 

17) αν εξεταστεί ένας μάρτυρας από την πολιτική αγωγή που δεν έχει γνωστοποιηθεί στον κατηγορούμενο; (σχετική ακυρότητα)

 

18) αν ο κατηγορούμενος προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο ακροατήριο και ο πρόεδρος τον καλεί να περάσει έξω, τι γίνεται; Όταν ο κατηγορούμενος επιστρέψει, το δικαστήριο υποχρεούται να τον ενημερώσει; Ναι

 

19) τρεις συνήγοροι στην υπεράσπιση, το δικαστήριο θα πρέπει να δώσει το λόγο και στους 3;

 

20) αυτοτελής ισχυρισμός

 

21) Περιοριστικοί όροι σε πλημμέλημα; Σκοπός η διασφάλιση της παρουσίας στη δίκη

 

22) Διαφορά παραίτησης- ανάκλησης από την έγκληση

 

23) αυτοτελής ισχυρισμός-γιατί τους υποβάλλουμε και γραπτά; Επιπρόσθετη υποχρέωση του δικαστηρίου σχετικά με την απόρριψη ενός αυτοτελή ισχυρισμού( ειδική και εμπεριστατωμένη απόρριψη)

 

24) λόγοι έφεσης κατά βουλεύματος

 

25) αρμοδιότητες του συμβουλίου εφετών

 

 

 

4.     Πολιτική Δικονομία 

 


1. Είναι νόμιμη η αναγνωριστική αγωγή για το ότι έβρεξε χθες;
– τι ζητάμε να αναγνωριστεί με την αναγνωριστική αγωγή;

 

2. Προθεσμία κλήτευσης στην αγωγή

 

3. Προθεσμία ανακοπής ερημοδικίας

 

4. Προθεσμία έφεσης

 

5. Προθεσμία αναίρεσης

 

6. Ποια είναι τα 2 μεταβιβαστικά ένδικα μέσα;

 

7. Από ποιο δικαστήριο δικάζεται η αναψηλάφηση;

 

8. Η κακή εκτίμηση των αποδείξεων είναι λόγος έφεσης;

 

9.  Η απόφαση που παραπέμπει λόγω αναρμοδιότητας τι απόφαση είναι;

 

10. Πρόσθετη παρέμβαση

 

11. Τι είναι η πλαγιαστική αγωγή;

 

12. Συμφωνία για παρέκταση αρμοδιότητας

 

13.  Ποιο ένδικο μέσο θα ασκήσω αν μια απόφαση έχει εκδοθεί ερήμην;

 

14. Μπορώ να διορθώσω με τις προτάσεις την αγωγή;

 

15. Τι είναι δικονομικές ενστάσεις;

 

16.  Τι είναι καταχρηστικές ενστάσεις;
τι είναι γνήσιες ενστάσεις;

 

17. Τι είναι παρέμβαση;
σε τι διακρίνεται;
πώς ασκείται;

 

18. Στα πρακτικά του δικαστηρίου συμβιβαζόμαστε με τον αντίδικο. Μπορώ να κάνω εκτέλεση μ αυτό;
– τι πρέπει να κάνω για να αρχίσει η εκτέλεση;

 

19. Προθεσμία ανακοπής κατά πλειστηριασμού ακινήτου

 

20. 559 αρ. 20 ΚΠολΔ τι είναι;

 

21. 559 αρ. 1 ΚΠολΔ τι είναι;

 

22. Τι είναι η προσεπίκληση;

 

23. Τι είναι ο δικονομικός εγγυητής;

 

24. Τι είναι πλαστότητα του εγγράφου;
διαφορά πλαστότητας-γνησιότητας

25. Αποδεικτική δύναμη συμβολαιογραφικού εγγράφου

 

Προσωπική κράτηση εμπόρου – διαταγή απόδοσης μισθίου και διαταγή πληρωμής – πώς ασκείται η έφεση – λόγοι ανακοπής ερημοδικίας – ανυπόστατο διαδικαστικής πράξης – ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης – τι είναι το απαράδεκτο και το αβάσιμο – συνάφεια – διάκριση δωσιδικιών – εκτέλεση απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου

 

Απλή ομοδικία – τι σημαίνει αυτεπαγγέλτως και νόμω αβάσιμο; Δωσιδικία της προσωπικής και της πραγματικής ταυτότητας του δικαίου – δωσιδικία του ποινικού αδικήματος – επίδοση με ταχυδρομείο – τι είναι ένσταση; – Διακρίσεις ενστάσεων – ποιο είναι το δικαστήριο της εκτέλεσης; – αντικειμενική σώρευση αγωγών

 

 

5.     Εμπορικό Δίκαιο

 

 


1.
Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η συναλλαγματική είναι αναιτιώδης;

2.  Τι είναι η ατελής συναλλαγματική;
– τι της λείπει; Σκόπιμα ή τυχαία;

3. Ποιος έχει πτωχευτική ικανότητα;

4. Ποιοι δεν κηρύσσουν πτώχευση;
5. Ποιες είναι οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για να κηρυχθεί πτώχευση;

6. Η επαπειλούμενη αδυναμία είναι αιτία (ή προϋπόθεση) για την πτώχευση;
7. Τι γνωρίζετε για το σχέδιο αναδιοργάνωσης;
σε τι αποσκοπεί;
– πότε και από ποιον επιβάλλεται;

8. Σε τι αποσκοπεί η διαδικασία εξυγίανσης;
τι είναι;
– ποιο είναι το κριτήριο για να γίνει δεκτή;
ποιος υποβάλλει αίτηση;
– τι αποφασίζει το δικαστήριο όταν δέχεται την αίτηση;
– ποιο δικαστήριο αποφασίζει και με ποια διαδικασία;

9. Η απόφαση για την διαδικασία εξυγίανσης δημοσιεύεται;
10. Επιτρέπεται έφεση σ αυτή την απόφαση;
11. Μια ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ μπορεί να είναι κατά την ίδρυσή της μονοπρόσωπη;
12. Μπορεί μια ΙΚΕ να είναι αορίστου χρόνου;
13. Αν δεν ορίζεται ο χρόνος διάρκειας της ΙΚΕ στο καταστατικό, τι ορίζει ο νόμος;

14. Η ΙΚΕ έχει υποχρέωση από τον νόμο να διαθέτει ιστοσελίδα;
– αν δεν διαθέτει, έχει συνέπειες;

15. Έννοια του αθέμιτου ανταγωνισμού
– ο παραβάτης σε τι υποχρεώνεται;

16. Τι ονομάζουμε ΓΟΣ;
πότε δεν δεσμεύουν;
– πώς ερμηνεύονται σε περίπτωση αμφιβολίας;

17. Συνέπεια της ρήτρας «ουχί εις διαταγή»
18. Διαδικασία συνεδρίασης ΔΣ της ΑΕ
– στη συνεδρίαση μπορεί κάποιος σύμβουλος να αντιπροσωπευτεί;
– ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός των συμβούλων;

19. Ποιο είναι το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ΑΕ;
– από τι μπορεί  να συνίσταται;
– μπορεί να αποτελείται από εισφορές σε είδος;
– γύρω από τις εισφορές σε είδος τι περιορισμοί υπάρχουν;

20. Ορκωτοί ελεγκτές
21. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να καταβληθεί μερικώς;
22. Σε τι διακρίνονται οι μετοχές;

23. Πώς μεταβιβάζονται οι ονομαστικές μετοχές;
πώς οι ανώνυμες;

24. Μπορεί η εταιρία να εκδώσει ομολογιακό δάνειο;
25. Σύνταξη καταστατικού. Τι πληροφορίες θα ζητήσω προκειμένου να συντάξω καταστατικό;
26. ΕΠΕ με 2 διαχειριστές

27. Διαδικασία κατοχύρωσης του σήματος
ποιος δικάζει την ανακοπή;

28. Κατά την ίδρυση ΑΕ, υπάρχει διοικητική εποπτεία και σε ποιες περιπτώσεις;
– όταν δεν υπάρχει, τι κάνει η διοίκηση;

29. Εάν σε ΔΣ ΑΕ που αποτελείται από 3 μέλη, το 1 παραιτηθεί, τι μπορούν να κάνουν τα 2;
30. Πώς αντικαθίστανται τα μέλη του ΔΣ και πώς ολόκληρο το ΔΣ;
31. Αν υπάρχει ΔΣ, αλλά δεν αρέσει στους μετόχους ο τρόπος που λειτουργεί, τι μπορούν να κάνουν;
32. Πώς και συγκαλείται η ΓΣ ΑΕ και με ποιους τρόπους συνεδριάζει;
33. Απαρτίες και πλειοψηφίες ΓΣ 

 

 

Έννοια της κοινοπραξίας – περιπτώσεις αποκλεισμού εταίρου – ευθύνη αποκλεισμένου εταίρου σε περίπτωση πτώχευσης – έννοια αφανούς εταιρείας – λύση αφανούς εταιρείας – δικαιώματα αφανούς εταίρου σε περίπτωση πτώχευσης του εμφανούς – σήμα – λόγοι απαραδέκτου στο σήμα – μεταβίβαση σήματος – παραχώρηση άδειας σήματος – ΙΚΕ – επωνυμία της και πράξη σύστασής της και εκπροσώπησή της, έδρα και διάρκεια της ΙΚΕ

 

Ρήτρα αξία λόγω ασφαλείας στη συναλλαγματική – προϋποθέσεις τροποποίησης εταιρικής σύμβασης στις ΕΠΕ – ομόφωνη απόφαση στην ΕΠΕ – λόγοι λύσης ΑΕ – ποιος ορίζεται εκκαθαριστής στην ΑΕ; – αναβίωση εταιρείας – επιτρέπεται τόκος σε επιταγή; – περαιτέρω οπισθογράφησης σε επιταγή με ρήτρα λόγω ασφαλείας – μπορεί δανειστής να εναγάγει τον μοναδικό εταίρο της ΕΠΕ για χρέη της; – σχηματισμός επωνυμίας ΕΕ – διαχείριση από ετερόρρυθμο εταίρο – μπορεί ο ετερόρρυθμος εταίρος να ενεργεί πράξη ανταγωνισμού και να γίνει εκκαθαριστής; – ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου – λύση ΕΕ – υποχρεώσεις διαχειριστή ΙΚΕ – λύση ΙΚΕ – λήψη αποφάσεων στις ΙΚΕ – παραγραφή αξιώσεων κατά διαχειριστή ΙΚΕ

 

Επιπρόσθετες ερωτήσεις εμπορικού δικαίου

 

1.   ΑΕ θέλει να αυξήσει το κεφάλαιό της. Τι κάνει;
– τι πρέπει να περιέχει η απόφαση της συνέλευσης;
– τι απαρτία & πλειοψηφία πρέπει να έχει;
– οι μέτοχοι, όταν λαμβάνεται απόφαση για αύξηση, έχουν κάποιο δικαίωμα;
– τι πρέπει να ορίζει η απόφαση για την αύξηση;
που καταβάλλεται το ποσό;
2. Για ποιες αποφάσεις χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία;
3.  Σκοπός της πτώχευσης
4. Στοιχεία επιταγής (τι πρέπει να περιέχει)
5. Πότε είναι πληρωτέα η επιταγή;
6. Τι είναι η δίγραμμη επιταγή;
7. Μπορεί ο κομιστής να αρνηθεί την μερική πληρωμή από την τράπεζα; (όταν στον λογαριασμό υπάρχουν λιγότερα χρήματα)
8. Ποιο είναι το καθ’ύλην αρμόδιο δικαστήριο για να κηρύξει την πτώχευση;
– με ποια διαδικασία δικάζει;
– ποιο δικαστήριο είναι τοπικά αρμόδιο;
9.  Ποιος είναι ο σύνδικος πτώχευσης;
10. Ποιο είναι το ελάχιστο κεφάλαιο της ΑΕ και της ΙΚΕ;
11. Σκοπός πτώχευσης
12. Ευθύνη μέλους του ΔΣ (είδος ευθύνης)
13. Μπορεί να γίνει ανάκληση της επιταγής;
– πότε; Τι πρέπει να περιμένει;

14. Τι επιφέρει η πτώχευση του νομικού προσώπου;
15. Πτώχευση ΟΕ. Άμα πτωχεύσει ένας ομόρρυθμος εταίρος, μπορεί να αναγγελθεί και κάποιος άλλος στην πτώχευση;
16. Διαφορές ΟΕ και ΕΕ
17. Σε ΙΚΕ ο διαχειριστής μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο;
18. Σε ΟΕ η εταιρική μερίδα μπορεί να κατασχεθεί; (γιατί;)
19. Το όνομα του ομόρρυθμου εταίρου μπορεί να μπει στην επωνυμία;
20. Όργανα της πτώχευσης
21. Συνέπειες πτώχευσης στον οφειλέτη/στους πιστωτές
22. Αν δεν ανακληθεί η επιταγή και περάσουν 8 ημέρες, μπορεί η τράπεζα να την πληρώσει;
23. Αναστολή ατομικών διώξεων24. Τι είναι σήμα;
– που κατατίθεται και ποια είναι η διαδικασία κατοχύρωσης;
25. ΙΚΕ συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις;

τι βιβλία τηρεί;

– τι απαιτείται για την ίδρυση;

26. Τα μέλη του ΔΣ της ΑΕ ευθύνονται προσωπικά αν πτωχεύσει; Σε ποιες περιπτώσεις;
27. Πώς αποκτά νομική προσωπικότητα μια ΟΕ;
28. Πότε παραγράφονται οι αξιώσεις από την επιταγή;
29. Ο εκδότης αποβιώνει. Επηρεάζεται η δυνατότητα είσπραξης;
30. Η ΙΚΕ συνίσταται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο; (πότε χρειάζεται τέτοιο;)

– τι είδη εισφορών έχουμε;

31. Σε ΑΕ μπορεί το ΔΣ να αποφασίσει να δώσει εγγύηση σε τρίτο υπέρ μέλους του ΔΣ;
32. Διαφορές επιταγής-συναλλαγματικής
33. Σε ποιες περιπτώσεις λύνεται μια ΑΕ;
34. Εκκαθάριση
35. Από ποιόν επιβλέπεται ο σύνδικος πτώχευσης;
36. Όταν έχω ένα σήμα καταχωρημένο και απρόσβλητο και κάποιος άλλος το χρησιμοποιεί, τι δικαίωμα έχω;
37. Μέτοχος ΑΕ αποκτά ποσοστό 96%
– τι δικαίωμα έχει αυτός;
– τι δικαίωμα έχει ο μέτοχος με το 4%;

 

 

Επιμέλεια: Κώστας Ηγουμενίδης, Ανθούλα Κολιάδη, Μαριάννα Κοντάρη, Φωτεινή Λαμπροπούλου, Ελίνα Μεθυμάκη, Μάριος – Δημήτριος Περδικάρης

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.