Σημαντική απόφαση του ΔΕΚ για τα δάνεια σε ξένο νόμισμα

 

Σημαντική απόφαση του ΔΕΚ για τα δάνεια σε ξένο νόμισμαΟι πράξεις συναλλάγματος οι οποίες αποτελούν μέρος ορισμένου είδους δανείων σε ξένο νόμισμα δεν αποτελούν επενδυτική υπηρεσία.

Το ζεύγος Lantos συνήψε σύμβαση δανείου με την τράπεζα Banif Plus Bank για τη χρηματοδότηση της αγοράς αυτοκινήτου. Για να επιτύχουν ευνοϊκότερο επιτόκιο από αυτό που προσφέρεται για τα δάνεια σε ουγγρικά φιορίνια, επέλεξαν δάνειο σε ξένο νόμισμα, εκτιθέμενοι, με τον τρόπο αυτό, στον κίνδυνο αξιολογήσεως του ξένου αυτού νομίσματος σε σχέση με το φιορίνι, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποπληρωμής του δανείου.

Στο πλαίσιο αγωγής ασκηθείσας από την Banif Plus Bank ενώπιον του Ráckevei Járásbíróság (τοπικό δικαστήριο του Ráckeve, Ουγγαρία), το ζεύγος ζητεί από το δικαστήριο αυτό να διαπιστώσει ότι οι συμβάσεις δανείου σε ξένο νόμισμα εμπίπτουν στην οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 1, οπότε η τράπεζα, ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, υποχρεούνταν, μεταξύ άλλων, να αξιολογήσει την καταλληλότητα της προς παροχήν υπηρεσίας.

Με τη σημερινή απόφασή του [Link], το Δικαστήριο παρατηρεί κατ’ αρχάς ότι ορισμένες πράξεις του δικαίου της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών δύνανται να ασκούν επιρροή σε υπόθεση όπως αυτή της κύριας δίκης. Το αυτό ισχύει για την οδηγία 93/13 2, η οποία έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο αποφάσεως του Δικαστηρίου 3 στο συγκεκριμένο πλαίσιο των συμβάσεων δανείου σε ξένο νόμισμα, καθώς και για τις οδηγίες 87/102 4 και 2008/48 5, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα σύνολο προστατευτικών διατάξεων που επιβάλλουν στον δανειστή ορισμένες υποχρεώσεις αφορώσες, μεταξύ άλλων, την πληροφόρηση του καταναλωτή.

“Οι πράξεις συναλλάγματος οι οποίες αποτελούν μέρος συμβάσεως δανείου σε ξένο νόμισμα όπως αυτή της κύριας δίκης δεν αποτελούν επενδυτική υπηρεσία, οπότε η χορήγηση του δανείου αυτού δεν υπόκειται στις σχετικές με την προστασία των επενδυτών διατάξεις”.

Εφόσον ο δανειολήπτης επιδιώκει μόνον τη λήψη των κεφαλαίων ενόψει της αγοράς αγαθού ή παροχής υπηρεσίας και όχι τη διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου ή την κερδοσκοπία επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας ξένου νομίσματος, οι επίμαχες πράξεις δεν έχουν σκοπό την πραγματοποίηση επενδύσεως. Εξάλλου, δυνάμει της οδηγίας, οι εν λόγω πράξεις δεν συνιστούν, αφεαυτών, τέτοιου είδους υπηρεσίες.

 

Πηγή: lawnet.gr

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.