Πρόστιμα 486.500 ευρώ το 2012 από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

arxh-prostasias

Πρόστιμα ύψους 486.500 ευρώ επέβαλε το 2012 η Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται ετήσια έκθεσή της που δημοσιεύτηκε στην  Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την 70 σελίδων έκθεση, η  Αρχή εξέτασε 681 προσφυγές-καταγγελίες και 989 ερωτήματα πολιτών, ενώ   ερεύνησε 540 υποθέσεις γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών, από τις οποίες οι 335 αφορούσαν στην εγκατάσταση και λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και οι 205 σε τήρηση αρχείων ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Ακόμη, εξέτασε 57 αιτήσεις διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και χορήγησε ή ανανέωσε 81 άδειες τήρησης αρχείων ευαίσθητων δεδομένων, διασύνδεσης αρχείων και διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ. Επίσης, πραγματοποίησε 11 τακτικούς ελέγχους. Οι καταγγελίες, προσφυγές, κ.λπ. στην Αρχή μέσα στο περασμένο έτος ανήλθαν  στις 2.533, ενώ εκκρεμούν 2.890 υποθέσεις.

Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με την έκθεση, η Αρχή το 2012 επέβαλε πρόστιμα  για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων συνολικού ύψους 486.500 ευρώ, ενώ  επαναλαμβάνει την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού. Σε άλλο σημείο της έκθεσης της αναφέρει  ο εγκεκριμένος  προϋπολογισμός έτους 2013 της Αρχής υπολείπεται  αυτού του έτους 2010 κατά περίπου 38%, δυσχεραίνοντας, πρωτίστως, την ενεργό συμμετοχή της Αρχής  σε ευρωπαϊκά όργανα και επιτροπές.

Μάλιστα, αναφέρει ότι το έτος 2012, η Αρχή δεν ήταν σε θέση να καλύψει τις δαπάνες για την εκπροσώπησή της στη ∆ιεθνή Σύνοδο των Αρχών Προστασίας ∆εδομένων και στη ∆ιεθνή  Ομάδα Εργασίας για την Προστασία των Προσωπικών  ∆εδομένων στις Τηλεπικοινωνίες.

Εξάλλου, σημειώνει ότι λόγω της οικονομικής δυσπραγίας προκαλούνται σοβαροί περιορισμοί στην προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων, στις συνδρομές πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις επιστημονικού βιβλιογραφικού υλικού, στην εκπαίδευση, προμήθεια εξοπλισμού κ.ά., καθώς και στη συντήρηση και βελτίωση της υπολογιστικής και δικτυακής της υποδομής.

Στη συνέχεια η Αρχή στην έκθεσή της αναφέρεται στις σημαντικότερες αποφάσεις που έχει εκδώσει κατά το 2012.

Πρόγραμμα «Διαύγεια»

Η Αρχή  και κατά το 2012 δέχθηκε σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούσαν στην εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (πρόγραμμα «∆ιαύγεια»), ο οποίος, «αποσκοπώντας στην ενίσχυση της διαφάνειας της κυβερνητικής και διοικητικής λειτουργίας και δράσης, προβλέπει την ανάρτηση στο διαδίκτυο των νομοθετικών και διοικητικών πράξεων».

Από τη διετή εφαρμογή του νόμου για το πρόγραμμα  «∆ιαύγεια», όπως αναφέρει η έκθεση, προέκυψε ότι ορισμένες πρακτικές της διοίκησης (υπουργεία, κ.λπ.) δεν είναι σύμφωνες με το Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και ότι το νομοθετικό πλαίσιο χρήζει συμπλήρωσης-αναθεώρησης, προκειμένου να είναι σύμφωνο με τις θεμελιώδεις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές κατοχυρώνονται στο άρθρο 9Α του Συντάγματος. Για το λόγο αυτό η Αρχή απέστειλε στο  υπουργείο Εσωτερικών έγγραφο (30.7.2012) με τις σχετικές παρατηρήσεις της.

Εισπρακτικές εταιρείες

Αναφορικά με τις εισπρακτικές εταιρείες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην έκθεση: «Το έτος 2012 συνέχισε να υποβάλλεται στην Αρχή μεγάλος αριθμός αιτήσεων πολιτών σχετικά με τη δραστηριότητα των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι προσφυγές-καταγγελίες  και οι λοιπές ερωτήματα. Όλες οι υποθέσεις έχουν πλέον ομαδοποιηθεί κατ’ αντικείμενο και η Αρχή, για τις υποθέσεις που υπάγονται στην εξαιρετική αρμοδιότητά της, έχει απευθύνει έγγραφα προς τις τράπεζες και τις εταιρείες πιστωτικών καρτών που είναι οι δανειστές, με τα οποία ζητήθηκαν διευκρινήσεις επί των αιτιάσεων που διατυπώθηκαν από τους οφειλέτες».

Και προσθέτει ότι μέσα στο 2013 αναμένονται οι απαντήσεις, οι οποίες και θα καθορίσουν τον περαιτέρω χειρισμό των υποθέσεων αυτών.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.