Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο – Αργ. Καρράς

poiniko_dikonomiko_dikaio_2011

Τίτλος Βιβλίου: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συγγραφεάς: Α. Καρράς

4η Έκδοση 2011
Σελ.: 1152
ISBN: 978-960-272-897-0
Τιμή: 60€ φ.π., 70€ ν.π.

Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη

Οι συνεχιζόμενες νομοθετικές επεμβάσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και γενικότερα στο γνωστικό αντικείμενο του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, κατέστησαν αναγκαία την τέταρτη έκδοση του έργου Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, η οποία είναι ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4139/2013. Η παρούσα τέταρτη έκδοση έχει εμπλουτισθεί με ένα ενημερωμένο συμπλήρωμα στο οποίο παρουσιάζονται: α) Οι ρυθμίσεις του Ν 4022/2011 διά του οποίου δημιουργήθηκαν οι λεγόμενες ποινικές δίκες «εξπρές» για συγκεκριμένες, εξαιρετικής σημασίας, υποθέσεις. β) Οι ρυθμίσεις του Ν 4055/2012 και ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με την ποινική δίωξη, την έγκληση, την προανάκριση και την ανάκριση, την προσωρινή κράτηση, την αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον των συμβουλίων, το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων, τη διαδικασία στο ακροατήριο, την εξαίρεση των δικαστικών προσώπων κ.ά. γ) Οι ρυθμίσεις του Ν 4042/2012 με τον οποίο αφενός τροποποιούνται διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αφετέρου προβλέπονται ειδικές δικονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία διερεύνησης των σχετικών αδικημάτων. δ) Οι ρυθμίσεις του Ν 4049/2012 που αφορά στην ποινική αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ και των προσυνεννοημένων αγώνων. ε) Οι ρυθμίσεις του Ν 4139/2013, ο οποίος, εκτός από τον βασικό κορμό του που αφορά στα ναρκωτικά, επέφερε αποσπασματικές τροποποιήσεις σε συγκεκριμένα άρθρα του ΚΠΔ (π.χ. παράβολα έγκλησης και προσφυγής, προσωρινή κράτηση κ.ά.).

Συγκεκριμένα, η ύλη του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, που διαχωρίζεται σε δύο Μέρη (Τα όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης – Η διαδικασία απονομής της ποινικής δικαιοσύνης), καλύπτει όλα τα άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τα οποία σχολιάζονται και ερμηνεύονται κατ’ αριθμητική σειρά. Μετά λοιπόν την εκτενέστατη Εισαγωγή όπου, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην αποστολή του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, στη φύση, στο σκοπό, στη δομή και στις αρχές της ποινικής δίκης (Αρχή αναζήτησης ουσιαστικής αλήθειας, Αρχή αυτεπάγγελτης εκδίκασης της υπόθεσης, Αρχή δικαστικής ακρόασης, Τεκμήριο αθωότητας, Αρχή δίκαιης διεξαγωγής της δίκης, Αρχή αναλογικότητας, Αρχή ισότητας των όπλων, κ.λπ.), στις πηγές του Ελληνικού Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, στους διαδίκους αλλά και στην επιρροή των ΜΜΕ στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης, ακολουθεί το Πρώτο Μέρος (Όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης), αποτελούμενο από τέσσερα Κεφάλαια, στα οποία εξετάζονται η δικαιοδοσία, η αρμοδιότητα (καθ’ ύλην αρμοδιότητα, τοπική αρμοδιότητα, αρμοδιότητα λόγω συνάφειας, συμμετοχής ή συναιτιότητας, αρμοδιότητα κατά παραπομπή, κ.ά.), η οργάνωση, η σύνθεση των ποινικών δικαστηρίων, τα όργανα άσκησης της ποινικής δίωξης (Εισαγγελέας, Δημόσιοι Κατήγοροι, Βουλευτές, Ανακριτές, Ανακριτικοί υπάλληλοι, Επιμελητές Ανηλίκων, δικαστικοί Γραμματείς) και η υποχρέωση αμεροληψίας και ανεξαρτησίας, βάσει της οποίας πρέπει να τελούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (νόμιμος δικαστής, αποκλεισμός, εξαίρεση, αποχή δικαστικών οργάνων).

Η διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης, που αποτελεί το Δεύτερο Μέρος της εν λόγω έκδοσης, ξεκινά με τα της ποινικής δίωξης (αρχές ποινικής δίωξης, καταγγελία – ανακοίνωση εγκλημάτων, αστυνομική προανάκριση, αρχειοθέτηση μήνυσης ή αναφοράς, απόρριψη έγκλησης, εκκρεμοδικία, ποινική δίωξη in rem και in personam, κ.ά.) και στη συνέχεια εξετάζονται η ανάκριση (κύρια ανάκριση, προανάκριση, αρχές ανάκρισης, περάτωση ανάκρισης), οι διάδικοι (κατηγορούμενος, πολιτικώς ενάγων, αστικώς υπεύθυνος), τα αποδεικτικά μέσα (αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη, μάρτυρες, έγγραφα, κ.λπ.), οι ανακριτικές πράξεις (έρευνες, κατάσχεση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ανακριτική διείσδυση, κ.λπ.) και τα δικαστικά Συμβούλια. Η διαδικασία στο ακροατήριο (προπαρασκευαστική – κύρια), η αποδεικτική διαδικασία και οι ειδικές διαδικασίες (αυτόφωρο, απόντες και φυγόδικοι κατηγορούμενοι, δικαστική συνδρομή), τα ένδικα μέσα (έφεση, αναίρεση, επεκτατικό αποτέλεσμα, μεταβιβαστικό αποτέλεσμα, απαγόρευση χειροτέρευσης θέσης του κατηγορουμένου, κ.λπ.), η εκτέλεση, η αναβολή, διακοπή και περάτωση της ποινής αλλά και το ποινικό μητρώο, αποτελούν ζητήματα, που επίσης αναλύονται και επεξηγούνται αναλυτικά με την παράθεση χρηστικών νομολογιακών δεδομένων και παραδειγμάτων.

Το έργο ολοκληρώνεται με τις έκτακτες διαδικασίες (επανάληψη διαδικασίας, αποκατάσταση, αποζημίωση αδίκως κρατηθέντων και μετέπειτα αθωωθέντων). Συμπληρώνεται με βασική βιβλιογραφία (ελληνική – ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, από κάθε άποψη, βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με την εφαρμογή του ποινικού δικονομικού δικαίου.

Οι μεταβολες στο εσωτερικό και το διεθνές δίκαιο αποτέλεσαν το βασικό μοχλό για τη βελτίωση και αναδιαμόρφωση του συγγράμματος αυτού που αποτελεί ένα πλήρες διδακτικό-κατά κύριο λόγο-εγχειρίδιο.
Καθολικώς ενημερώμενο νομικό βοήθημα που αναπτύσσει όλες τις νομοθετικές,νομολογιακές και θεωρητικές εξελίξεις στο χώρο της Ποινικής Δικονομίας. Ταυτοχρόνως είναι ενδιαφέρον ότι δε γίνεται απλώς νήξη στη νομολογία του ΑΠ, αλλά αυτή αξιολογείται αρνητικά ή θετικά ουτως ώστε να αποτελεί πηγή γνώσης και επιμόρφωσης.
Η κατάταξη της υλης είναι τέτοια ώστε να καταγράφονται όλα τα στάδια της ποινικής δίκης με απώτερο στόχο να μπορεί ο αναγνώστης να συμμετέχει και να ακολουθεί την πορεία αυτής έτσι όπως προκύπτει από τις μερικότερες πράξεις.
Ο συγγραφέας σκοπεύει να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την ποινική διαδικασία και να συγκεντρώσει μεθοδικά τις βασικότερες αρχές που διέπουν αυτή, όπως η ανάγκη για γρήγορη απονομή δικαιοσύνης σε συνάρτηση με τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης και αποτελεσμάτικής άσκησης των δικαιωμάτων του κατηγορούμενου και των φαιρόμενων ως θύματα προσώπων.

Για άμεση παραγγελία του βιβλίου πατήστε εδώ

Επιμέλεια: Κόγκα Γεωργία

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.