Παλιά θέματα εξετάσεων – Κληρονομικό Δίκαιο (Νομική Σχολή ΔΠΘ)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Α.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ:

Κατά το θάνατο του Κ, ο οποίος πέθανε ανύπαντρος, μοναδικοί εν ζωή συγγενείς του ήταν οι αδελφές του Ε και Α και οι ανεψιές του Γ και Δ, κόρες της Α.
Ο Κ είχε συντάξει διαθήκη, με την οποία άφηνε ολόκληρη την περιουσία του στην αδελφή του Α.
Μετά το θάνατο του Κ, η Α αποποιήθηκε την κληρονομιά που της επήχθη με τη διαθήκη του Κ.
Ερωτάται:
α) Ποιοί γίνονται κληρονόμοι του Κ και σε τι ποσοστό ο καθένας τους;
β)Ποιοί γίνονται κληρονόμοι του Κ και σε τι ποσοστό ο καθένας τους, αν η Α μετά το θάνατο του Κ, είχε αποποιηθεί γενικά την κληρονομιά του Κ;
γ)Ποιές είναι οι απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα, αν οι Ε και Α ήταν ετεροθαλείς αδελφές του Κ;

Β.ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

1. Τι γνωρίζετε για τη διαφορά μεταξύ κληροδοσίας και τρόπου;
2. Τι γνωρίζετε για τη σοκίνεια ρήτρα;

Να απαντηθούν το πρακτικό θέμα και ένα από τα θεωρητικά ερωτήματα.
(Η χρήση ασχολίαστου Αστικού Κώδικα επιτρέπεται)

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Μπορεί ο εναγόμενος στην αγωγή περί κλήρου να είναι α) ο συγκληρονόμος και β) ο κληροδόχος; Αιτιολογήστε την απάντησή σας για κάθε μια από τις δύο περιπτώσεις. (2 μονάδες)

2. Σε τι διαφέρει, ως προς τη νομική φύση, η δήλωση αποδοχής από τη δήλωση αποποίησης κληρονομιάς; (2 μονάδες)

3. Συνδιαθήκη [ έννοια και θεωρίες (υποκειμενική- αντικειμενική)] (2μονάδες)

4. Η υποθετική βούληση του διαθέτη κατά την ερμηνεία της διαθήκης (έννοια, προϋποθέσεις, συνέπειες) (2μονάδες)

5. Πώς γίνεται η συνεισφορά στην εξ΄αδιαθέτου διαδοχή; (δώστε ένα απλό αριθμητικό παράδειγμα) (2 μονάδες)

Καλείστε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση Α.Κ ή άλλων βοηθημάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

Ο Κ εγκατέστησε με διαθήκη του μοναδικούς κληρονόμους του τη σύζυγό του Σ με έναν όρο όμως να μην ξαναπαντρευτεί, και τον αδελφό του Α κατά ποσοστό 1/2 τον καθένα. Ταυτόχρονα βάρυνε τη Σ με κληροδοσία υπέρ του Χ ύψους 200.000 ευρώ και τον Α με κληροδοσία υπέρ του Ψ ύψους 100.000 ευρώ. Η συνολική αξία της κληρονομιάς κατά τον χρόνο θανάτου του Κ ανερχόταν σε 600.000 ευρώ. Ένα από τα αντικείμενα της ήταν ένας ζωγραφικός πίνακας, τον οποίο ο Κ είχε κλέψει από τον Π. Οι Α και Σ, οι οποίοι γνώριζαν την ιδιότητα του πίνακα ως κλοπιμαίου, πετυχαίνουν την έκδοση κοινού κληρονομητηρίου και πωλούν περαιτέρω τον πίνακα στον Γ, ο οποίος αγνοούσε ότι ο πίνακας είχε κλαπεί. Ενόψει των πιο πάνω ερωτάται:

1) Είναι έγκυρη η επιβάρυνση των Σ και Α με κληροδοσία έναντι των Χ και Ψ αντίστοιχα; (3 μονάδες)
2) Μπορεί ο Π να διεκδικήσει τον πίνακα από τον Γ; Αν ναι, γιατί, αν όχι, τι είδους αξιώσεις έχει και κατά ποιων προσώπων; (2 μονάδες)
3) Είναι έγκυρος ο όρος που έθεσε στη διαθήκη ο Κ για τη Σ; (1 μονάδα)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2

Ο Κ συντάσσει διαθήκη και εγκαθιστά κληρονόμους του κατ΄ισομοιρία τα τέκνα του Α και Β. Η διαθήκη, της οποίας το περιεχόμενο ήταν ήδη γνωστό στους Α και Β, δημοσιεύεται στις 10-10-2005, 8 μήνες ακριβώς μετά τον θάνατο του Κ (10-2-2005). Ο Κ είχε χρέος απέναντι στον Χ ύψους 80.000 ευρώ, ενώ χρωστούσε και στον Α 20.000 ευρώ από άτοκο δάνειο που είχε συνάψει στο παρελθόν. Ο Α αποδέχτηκε την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής, συνέταξε δε εμπρόθεσμα απογραφή. Αντίθετα ο Β αποποιήθηκε την κληρονομιά στις 10-7-2005. Ο Α, αφού πρώτα εξόφλησε στον εαυτό του το χρέος των 20.000 ευρώ, στη συνέχεια, όταν πληροφορήθηκε το χρέος του πατέρα του Κ και προς τον Χ πώλησε, χωρίς καμία άλλη διαδικασία, ένα αγροτεμάχιο, που περιλαμβανόταν στην κληρονομιά, στον Δ, έναντι 50.000 ευρώ για να καλύψει μέρος της οφειλής. Το τίμημα που εισπράχθηκε προσφέρθηκε στον Χ, ο οποίος όμως αρνήθηκε τη μερική εξόφληση και άσκησε αγωγή κατά του Α ζητώντας εξόφληση του συνόλου του χρέους. Ενόψει των παραπάνω ερωτάται:

1) Αποποιήθηκε έγκαιρα την κληρονομιά του Κ ο Β; (1 μονάδα)
2) Είναι έγκυρη καταρχήν η εξόφληση του χρέους των 20.000 ευρώ από τον Α προς τον εαυτό του; (1 μονάδα)
3) Μπορεί ο Χ να ικανοποιήσει την απαίτησή του και από την ατομική περιουσία του Α; (1 μονάδα)
4) Είναι έγκυρη η πώληση του αγροτεμαχίου από τον Α στον Δ; (1 μονάδα)

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις των παραπάνω πρακτικών θεμάτων. Επιτρέπεται η χρήση Α.Κ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ένα από τα δύο παρακάτω προτεινόμενα προς εξέταση θέματα. Η χρήση ασχολίαστου αστικού κώδικα επιτρέπεται.

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΘΕΜΑ
Οδηγία: Η ανάπτυξη να λάβει μορφή ορθού διαγράμματος

Η έκταση της προστασίας του αληθούς κληρονόμου μέσου της αγωγής περί κλήρου.

2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

Ο Κ, του οποίου η σύζυγος Μ είχε προαποβιώσει, συνέταξε το έτος 2004 διαθήκη με το εξής περιεχόμενο:
“Μετά το θάνατό μου ολόκληρη η περιουσία μου να περιέλθει στον γιο μου Γ και, αν αυτός πεθάνει άγαμος και άτεκνος. να περιέλθει στο σωματείο Σ.”
Ο Κ απεβίωσε το έτος 2005, αφήνοντας ως μοναδικά περιουσιακά του στοιχεία ένα διαμέρισμα στην Αθήνα και ένα διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Κ ατά το χρόνο του θανάτου του, μοναδικός εξ αίματος συγγενής του ήταν ο Γ, τον οποίο ο Κ είχε αποκτήσει από τον γάμο του με τη Μ.
Ο Γ απεβίωσε το έτος 2010 άγαμος και άτεκνος. Κατά το χρόνο του Γ, μοναδικός εξ΄αίματος συγγενής του ήταν ο Ε. Ο Ε ήταν γιος του Α, ο οποίος ήταν ξάδελφος της Μ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ: Ποιοι αποκτούν δικαιώματα στα ανωτέρω διαμερίσματα μετά το θάνατο του Γ;

 

ΘΕΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008Καλείστε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του παρακάτω πρακτικού θέματος. Επιτρέπεται η χρήση Α.ΚΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

Ο Κ συντάσσει ιδιόγραφη διαθήκη στις 15/5/2000 στην οποία αναγράφει τα εξής: “Εγκαθιστώ στο 1/2 της περιουσίας μου την κόρη μου Α, και στο υπόλοιπο 1/2 τη σύζυγό μου Σ, υπό τον όρο όμως να μην ξαναπαντρευτεί. Στον υιό μου Β δεν αφήνω τίποτα, λόγω της προ διετίας αμετάκλητης καταδίκης του για απάτη κατά του συνεταίρου του, Γ”. Μετά το θάνατο του Κ, ο Β αμφισβητεί το κύρος της διαθήκης, ισχυριζόμενος ότι κατά την ως άνω ημερομηνία (15/5/2000) ήταν μαζί με τον πατέρα του όλο το 24ωρο και ουδέποτε ο πατέρας του συνέταξε διαθήκη. Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Κ, η Σ τελεί νέο γάμο με τον Χ.

Ενόψει του παραπάνω ιστορικού ερωτάται:
1α) Κληρονομεί η Σ τον Κ, και αν ναι, με ποιο ποσοστό;
1β) Αν ο Κ είχε εγκαταστήσει κληρονόμο του τη Σ με τον όρο ότι και εκείνη με τη σειρά της θα εγκαθιστούσε κληρονόμο της, θα ήταν έγκυρη η εγκατάσταση της Σ;
2) Ποιο το νόημα και το κύρος της διάταξης της διαθήκης που αφορά στον Β;
3) Βάσιμα αμφισβητεί ο Β το κύρος της διαθήκης;
4) Εάν ο Κ είχε εγκαταστήσει ως κληρονόμους του (και χωρίς κανέναν όρο) την Α στο 1/2, τη Σ στο 1/2 και τον Β στα 2/3 της περιουσίας του, τι ποσοστό εκ της κληρονομιάς του θα λάβουν τελικά οι Α, Σ και Β;
5) Έστω ότι ο Κ είχε πεθάνει αδιάθετος και είχε προβεί εν ζωή σε δωρεά προς την κόρη του, Α, ύψους 30.000 ευρώ. Αν κατά τον χρόνο θανάτου του Κ ζούσαν η εγγονή του, Δ, κόρη της Α που προαποβίωσε του Κ, ο υιός του Β και η σύζυγός του Σ και η αξία της κληρονομιάς ανερχόταν σε 80.000 ευρώ, ποιοι και με τι ποσά θα κληρονομήσουν τον Κ;

 

ΘΕΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Καλείστε να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω θεωρητικά θέματα.
ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση Α.Κ

1. Εγκατάσταση σε δήλο: Έννοια και διαφορά από σύσταση κληροδοσίας
2. Διαφορά του υποκατάστατου από τον καταπιστευματοδόχο
3. Νομική φύση της αγωγής περί κλήρου
4. Γενικοί και ειδικοί τρόποι ανάκλησης διαθηκών

[Τα θέματα 1-2 βαθμολογούνται με 3 μονάδες το καθένα και τα θέματα 3-4 με 2 μονάδες]

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

Ο Κ πεθανε αφηνοντας ως μοναδικους συγγενεις του το γιο (Α) και τις κορες του (Β,Γ και Δ). Κατα τη διαρκεια της ζωης του, ο Κ ειχε αποκτησει τεσσερα διαμερισματα.
Το πρωτο διαμερισμα ο Κ εκανε γονικη παροχη στη Β, οταν αυτη παντρευτηκε. Η αξια του ανερχοταν σε 250.000 ευρω κατα το χρονο που εγινε η παροχη.
Το δευτερο διαμερισμα ο Κ εκανε γονικη παροχη στη Γ, οταν αυτη παντρευτηκε. Η αξια του ανερχοταν σε 250.000 ευρω κατα το χρονο που εγινε η παροχη.
Το τριτο διαμερισμα ο Κ εκανε γονικη παροχη στη Δ, οταν αυτη παντρευτηκε. Η αξια του ανερχοταν σε 250.000 ευρω κατα το χρονο που εγινε η παροχη.
Στο τεταρτο διαμερισμα ο Κ διεμενε με τη συζυγο του Σ και με το γιο τους Α. Κατα το χρονο του θανατου του Κ (ο οποιος επηλθε μετα το θανατο της Σ), το διαμερισμα αυτο αποτελουσε τη μοναδικη περιουσια του Κ και ειχε αξια 250.000 ευρω.

Ερωταται: Ποια η τυχη του διαμερισματος αυτου μετα το θανατο του Κ;

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ο Κ, ο οποίος πέθανε το έτος 2011, άφησε στη ζωή τη σύζυγό του Σ και, ως πλησιέστερους συγγενείς, τους γιους του Β και Γ. Κατά το χρόνο θανάτου του, την περιουσία του αποτελούσε ένα ακίνητο στην Αθήνα, αξίας 1.200.000 Ευρώ.
Το έτος 2004 ο Κ είχε χαρίσει στον Β το ποσό των 80.000 Ευρώ για να ανοίξει (ο Β) εμπορικό κατάστημα.
Μετά το θάνατο του Κ δημοσιεύτηκαν δύο διαθήκες, τυπικά έγκυρες, από τις οποίες η μία ήταν δημόσια και είχε συνταχθεί το έτος 2008, ενώ η άλλη ήταν ιδιόγραφη και είχε συνταχθεί το έτος 2010.
Με την πρώτη του διαθήκη, ο Κ άφηνε τη σύζυγό του ως κληρονόμο στο 75% της περιουσίας του και συγχρόνως όριζε να μη λάβει ο γιος του Γ ούτε τη νόμιμη μοίρα του, διότι οδηγώντας (ο Γ) το αυτοκίνητό του κατέστη υπαίτιος αυτοκινητικού ατυχήματος, εξαιτίας του οποίου θανατώθηκε ο Φ (φιλος του Κ), ο οποίος επέβαινε του αυτοκινήτου.
Με τη δεύτερη διαθήκη του ο Κ εγκατέστησε ως μοναδικό του κληρονόμο το σωματείο Ν και όρισε να λάβει η συζυγός του ως κληροδοσία το ποσό των 150.000 Ευρώ.
Μετά το θάνατο του Κ το σωματείο Ν αποδέχθηκε την κληρονομιά, μετέγραψε την αποδοχή και στη συνέχεια πούλησε και μεταβίβασε στον Δ το ακίνητο στην Αθήνα αντί 1.200.00 Ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς και μεταγράφηκε το σχετικό συμβόλαιο.

Ερωτάται: Τι δικαώματα έχουν η σύζυγος και τα τέκνα του Κ και εναντίον ποιου, με ποιες προυποθέσεις και με ποιο τρόπο μπορούν να τα ασκήσουν;

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

k1

 

k2

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.