ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3 ΤΟΜΟΙ (ΘΕΩΡΙΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Συνεργασία: Ν. Τριάντοςklironomiko_dikaio
Συγγραφέας: Μ. Μαυρομιχάλης
Έκδοση: Νομική Βιβλιοθήκη , 2005
Σελ.: 1976
Τιμή : 165€ φ.π., 197€ ν.π.
Τιμή προσφοράς: 83€ φ.π., 99€ ν.π.
Τόμος 1ος
Το παρόν έργο αποτελεί τον πρώτο από τους τρεις τόμους που θα καλύψουν όλο το Κληρονομικό Δίκαιο. Ο πρώτος τόμος (άρθρα 1710- 1812 ΑΚ) εκθέτει το δίκαιο που ρυθμίζει τον θεσμό της διαθήκης, δηλ. την κληρονομική διαδοχή γενικά, τη σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών και το περιεχόμενο της διαθήκης. Η παρουσίαση του δικαίου των διαθηκών γίνεται κατ’ άρθρο και εμπλουτίζεται με πρόσφατη, αλλά και παλαιότερη νομολογία. Η συστηματική παρουσίαση της νομολογίας δεν περιορίζεται μόνο στις αρεοπαγιτικές αποφάσεις, αλλά επεκτείνεται και σε αυτήν των κατωτέρων δικαστηρίων δίνοντας μία συνολική εικόνα της εφαρμογής του δικαίου των διαθηκών από την ελληνική έννομη τάξη. Έμφαση δίνεται σε επιμέρους ρυθμίσεις, η ερμηνεία των οποίων απασχόλησε για χρόνια τα δικαστήρια. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αναλύονται διεξοδικά στα αντίστοιχα άρθρα. Επιπλέον, γίνεται εκτενής ανάλυση των μεταβολών που επέφερε ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας στις σχετικές με το δίκαιο των διαθηκών ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα. Ο κύριος προσανατολισμός του έργου αυτού είναι πρακτικός. Φιλοδοξεί να προσφέρει βοήθεια στον νομικό της πράξης τόσο μέσω της παράθεσης της ερμηνείας του ισχύοντος δικαίου όσο και μέσω της νομολογίας. Πολύτιμη βοήθεια προσφέρουν επίσης 27 υποδείγματα αγωγών και 9 υποδείγματα αποφάσεων, επιλεγμένα με βάση την σπουδαιότητα και την πρωτοτυπία τους, χρήσιμα όχι μόνο για τους δικηγόρους αλλά και για τους δικαστές.Τόμος 2ος
Το παρόν αποτελεί τον δεύτερο τόμο του τρίτομου έργου «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», ο οποίος παρουσιάζει αναλυτικά τα ερμηνευτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 1813 έως 1894 ΑΚ. Το έργο περιλαμβάνει τέσσερις βασικές ενότητες: την εξ αδιαθέτου διαδοχή, το δίκαιο της νόμιμης μοίρας, τις διατάξεις της περί κλήρου αγωγής και, τέλος, τις διατάξεις που διέπουν τις σχέσεις περισσότερων κληρονόμων. Η θεωρητική προσέγγιση των επιμέρους θεμάτων γίνεται κατ’ άρθρο και εμπλουτίζεται με πρόσφατη νομολογία, η οποία παρατίθεται συστηματικά κατ’ ακολουθία των σχετικών άρθρων του ΑΚ. Τέλος, παρατίθενται 46 συνολικά υποδείγματα αγωγών, προτάσεων και αποφάσεων, τα οποία επιλέχθηκαν με βάση τη σπουδαιότητα και την πρωτοτυπία τους, ώστε να είναι χρήσιμα όχι μόνο σε δικηγόρους αλλά και σε δικαστές.

Τόμος 3ος
Ο παρών τρίτος τόμος του έργου «Κληρονομικό Δίκαιο» ολοκληρώνει την καταγραφή και κριτική αντιμετώπιση των τάσεων της θεωρίας και της νομολογίας στον τομέα του κληρονομικού δικαίου. Στον τόμο αυτό αναλύονται τα ερμηνευτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 1895 έως 2035 ΑΚ. Το έργο περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Συνεισφορά, Ευεργέτημα της απογραφής, Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας, Κληρονομικό καταπίστευμα, Εκποίηση της κληρονομίας, Κληρονομητήριο, Κληροδοσίες, Τρόπος, Εκτελεστής της διαθήκης και Δωρεά αιτία θανάτου. Η θεωρητική προσέγγιση των επιμέρους θεμάτων γίνεται κατ΄ άρθρο και εμπλουτίζεται με πρόσφατη νομολογία, η οποία παρατίθεται συστηματικά κατ΄ ακολουθία των σχετικών άρθρων του ΑΚ. Έμφαση δόθηκε όχι μόνο στην κρατούσα θεωρία και νομολογία, αλλά και σε αντίθετες απόψεις που εμπλουτίζουν το νομικό προβληματισμό. Τέλος, παρατίθενται 42 συνολικά υποδείγματα αγωγών, αιτήσεων, προτάσεων και αποφάσεων, τα οποία επιλέχθηκαν με βάση τη σπουδαιότητα και την πρωτοτυπία τους, ώστε να είναι χρήσιμα όχι μόνο σε δικηγόρους, αλλά και σε δικαστές.

Για άμεση παραγγελία του βιβλίου πατήστε εδώ

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.