Ειρ Αθ 210 / 2012 – Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα / Ενδεχόμενος δόλος

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ JUDEX 1

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης

210/Φ816/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αγγελική Δεμέστιχα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Βασιλείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 23 Φεβρουαρίου 2012 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

Της αιτούσας: …, κατοίκου Αθηνών (…), που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Βίκτωρα Τσιαφούτη.

Της κυρίως παρεμβαίνουσας: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «DINERS CLUB OF GREECE S.A», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λ. Συγγρού 52-54) και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Θεοδωρόπουλου.

Η αιτούσα με την από 8-7-2011 αίτησή της διαδικασίας Εκουσίας Δικαιοδοσίας (Ν. 3869/2010) που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 816/18-7-2011 και με την πρόσθετη παρέμβαση, ίδιας διαδικασίας, που άσκησε η προσθέτως παρεμβαίνουσα προφορικά στο ακροατήριο κατά της αιτούσας, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης οι αναφερόμενοι στην αίτηση πιστωτές της αιτούσας δήλωσαν ότι παρίσταται ως εξής:

1) Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ.40) και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Αικατερίνης Σπάρτη, 2) Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ATTICA BANK ATE», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ.23) και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Ιωάννας Ξηρουχάκη, 3) Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «CITIBANK INTERNATIONAL PLC», που έχει έδρα στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα (Αθήνα-Όθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Θεοδωρόπουλου, ο οποίος δήλωσε ότι ασκεί κύρια παρέμβαση υπέρ της «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ», διότι μέρος οφειλής αφορά κάρτα Ντάϊνερς, 4) Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους αρ.11) και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Νικολέτας Κεραμλή, 5) Η Κυπριακή Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MARFIN POPYLAR BANK PUBLIC CO LTD», που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου (Λ. Λεμεσού 154) και έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα με διακριτικό τίτλο «MARFIN EΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» και «MARFIN EGNATIA BANK», με διεύθυνση φορολογικής εγκατάστασης (οδός Μητροπόλεως 20 και Κομνηνών Θεσσαλονίκη) και διεύθυνση αλληλογραφίας (Λ. Κηφισίας αρ.24, Μαρούσι), ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατόπιν της διασυνοριακής συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Νικολάου Ανδρικόπουλου, 6) Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αρ.86) και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ιωάννη Χατζηαντωνίου, 7) Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου αρ.21-23) και εκπροσωπείται νόμιμα, απούσα, δεν παραστάθηκε, 8) Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC POSTCREDIT», που εδρεύει στην Παιανία (40ο χλμ Αττικής Οδού) και εκπροσωπείται νόμιμα, απούσα, δεν παραστάθηκε, 9) Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Αμαλίας αρ.20 και Σουρή αρ.5) Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS AE», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος αρ.8) και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Παναγιώτας Μπουρλετίδου, 11) Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Μεσογείων αρ.109-111) και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Μαρίας Καλογεροπούλου.

Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ’ αυτό.

Μελέτησε τη δικογραφία.

Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο.

Από τις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες από την αιτούσα υπ’ αριθμόν 4495 και 1907/2011 εκθέσεις επιδόσεως των Δικαστικών Επιμελητών του Πρωτοδικείου Αθηνών …, προκύπτει ότι αντίγραφο της αιτήσεως, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νομίμως κι εμπροθέσμως στις πιστώτριες της αιτούσας HELLENIC POST CREDIT και ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., οι οποίες (πιστώτριες) δεν εμφανίσθηκαν κατά την ως άνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο και πρέπει να δικασθούν ερήμην, να προχωρήσει δε η συζήτηση της υποθέσεως ως να ήσαν παρούσες (άρθρο 754 παρ. 2 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα η οποία δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ζητεί λόγω μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπροθέσμων οφειλών του, να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για ρύθμιση και απαλλαγή οφειλών από απαιτήσεις που διατηρούν σε βάρος της οι πιστωτές της, περιλαμβάνοντας στην αίτησή της κατάσταση της περιουσιακής της κατάστασης, κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους και σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση εισάγεται παραδεκτώς για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της προσκομίζεται νομίμως η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 βεβαίωση περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων α.- της περιουσίας της και των εισοδημάτων της και β.- των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, δεν προέκυψε ότι εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε ότι έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για την διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, είναι ωρισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8,9 και 11 του ίδιου Νόμου και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Η Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «DINERS CLUB OF GREECE S.A.», άσκησε στο ακροατήριο κύρια παρέμβαση, με την οποία ζητεί να υπαχθεί στη ρύθμιση και η δική της αυτοτελής απαίτηση, η οποία είχε συμπεριληφθεί από την αιτούσα στην απαίτηση της πιστώτριας Τραπεζικής Εταιρείας «CITIBANK INTERNATIONAL PLC». Στην διαδικασία ρυθμίσεως των οφειλών κατά τον Ν. 3869/2010 (εξωδικαστική και δικαστική), δεν είναι υποχρεωτικό να κληθούν και συμμετάσχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πιστωτές της αιτούσας. Οι μη συμμετέχοντες πιστωτές διατηρούν την ιδιότητα του τρίτου έναντι της εξελισσόμενης διαδικασίας, και σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 4 παρ. 6 ν. 3869/2010, δεν δεσμεύονται από τα αποτελέσματά της. Οι πιστωτές αυτοί διατηρούν ακέραιες τις δικονομικές δυνατότητες ατομικής ικανοποιήσεως των δικαιωμάτων τους, για το σύνολο των αξιώσεών τους απ’ όλη την περιουσία του οφειλέτη. Παρ’ όλα αυτά δεν αποκλείεται να επιλέξουν να ασκήσουν παρέμβαση στη δίκη, αν δικαιολογούν έννομο συμφέρον, όπως στην προκειμένη περίπτωση, που η απαίτηση της κυρίως παρεμβαίνουσας έχει ενσωματωθεί στις απαιτήσεις τρίτης πιστώτριας Τράπεζας, η οποία και δεν αντιδικεί περί του αντιθέτου. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αίτημα προσδίδει στην εκούσια συμμετοχή του τρίτου στη διαδικασία, τον χαρακτήρα της κύριας παρεμβάσεως, η οποία μάλιστα, μπορεί να ασκηθεί και με απλή δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 εδ. β’ΠτΚ σε συνδ. με το άρθρο 15 ν. 3869/2010, κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διατάξεως του άρθρου 752 παρ. 1 ΚΠολΔ (Π. Αρβανιτάκης Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Κατόπιν τούτου, η κύρια παρέμβαση, ως νομίμως ασκηθείσα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την κατάθεση του ενόρκως εξετασθέντος στο ακροατήριο μάρτυρος της αποδείξεως, τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα και την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν τα εξής:

Η αιτούσα στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, αφού δεν έχει εμπορική ιδιότητα και έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπροθέσμων οφειλών της, λόγω υπερχρέωσης. Είναι 47 ετών, έγγαμη και μητέρα δυο ανηλίκων τέκνων, εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο ΝΙΜΙΤΣ, εκδίδει δελτία παροχής υπηρεσιών και αποκερδαίνει μηνιαίως κατά μέσον όρο το ποσό των (800) ευρώ, ενώ ο σύζυγος της εργάζεται ως διοικητικός υπάλληλος στην ΔΕΗ, λαμβάνει δε μηνιαίες αποδοχές ύψους (1065) ευρώ (βλ. αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων, βεβαίωση αποδοχών συζύγου, αντίγραφα δελτίου παροχής υπηρεσιών αιτούσας).

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της ανέρχονται, σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων στο συνολικό ποσό των (393991,72) ευρώ και συγκεκριμένα:

1.- οφειλή ύψους (3632,90) ευρώ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ Α.Ε., από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 2.- οφειλή ύψους (4080) ευρώ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ Α.Ε., από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 3.- οφειλή ύψους (3542,09) ευρώ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ Α.Ε., από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 4.- οφειλή ύψους (6587,48) ευρώ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ Α.Ε., από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 5.-οφειλή ύψους (3641,56) ευρώ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ Α.Ε., από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 6.- οφειλή ύψους (4823,97) ευρώ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ Α.Ε., από την χρήση της υπ’αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 7.- οφειλή ύψους (4558,64) ευρώ προς την Τράπεζα ATTICA BANK Α.Ε., από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 8.- οφειλή ύψους (15849,22) ευρώ προς την Τραπεζική εταιρεία DINERS CLUB OF GREECE S.A., από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 9.- οφειλή ύψους (4335,12) ευρώ προς την Τράπεζα CITIBANK INTERNATIONAL Α.Ε., από την υπ’ αριθμόν … σύμβαση καταναλωτικού δανείου 10.- οφειλή ύψους (11011,66) ευρώ προς την Τράπεζα CITIBANK INTERNATIONAL Α.Ε., από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 11.- οφειλή ύψους (10892,84) ευρώ προς την Τράπεζα CITIBANK INTERNATIONAL Α.Ε., από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 12.- οφειλή ύψους (10870,11) ευρώ προς την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. από την υπ’ αριθμόν 2352170020 σύμβαση καταναλωτικού δανείου 13.- οφειλή ύψους (2305,39) ευρώ προς την Τράπεζα MARFIN POPULAR BANK Α.Ε. από την υπ’ αριθμόν … σύμβαση καταναλωτικού δανείου 14.- οφειλή ύψους (9284,68) ευρώ προς την Τράπεζα MARFIN POPULAR BANK Α.Ε. από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 15.- οφειλή ύψους (20675,34) ευρώ προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. από την υπ’ αριθμόν … σύμβαση καταναλωτικού δανείου 16.- οφειλή ύψους (47943,95) ευρώ προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. από την υπ’ αριθμόν … σύμβαση καταναλωτικού δανείου 17.- οφειλή ύψους (42680,92) ευρώ προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. από την υπ’ αριθμόν … σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ως εγγυήτρια 18.- οφειλή ύψους (7238,27) ευρώ προς την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 19.- οφειλή ύψους (6931,14) ευρώ προς την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 20.- οφειλή ύψους (4254,84) ευρώ προς την Τραπεζική εταιρεία HELLENIC POST CREDIT Α.Ε., από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 21.- οφειλή ύψους (1973,54) ευρώ προς την Τραπεζική εταιρεία HELLENIC POST CREDIT A.E., από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 22.- οφειλή ύψους (4402,37) ευρώ προς την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., από την υπ’ αριθμόν … σύμβαση ανοικτού δανείου 23.- οφειλή ύψους (11410,64) ευρώ προς την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., από την υπ’ αριθμόν … σύμβαση ανοικτού δανείου, ως εγγυήτρια 24.- οφειλή ύψους (4915,55) ευρώ προς την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 25.- οφειλή ύψους (1925,95) ευρώ προς την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 26.- οφειλή ύψους (2361) ευρώ προς την Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 27.- οφειλή ύψους (17246,10) ευρώ προς την Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. από την υπ’ αριθμόν … σύμβαση καταναλωτικού δανείου 28.- οφειλή ύψους (2271,22) ευρώ προς την Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 29.- οφειλή ύψους (1976,55) ευρώ προς την Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 30.-οφειλή ύψους (14422,16) ευρώ προς την Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. από την υπ’ αριθμόν … σύμβαση καταναλωτικού δανείου 31.- οφειλή ύψους (11121,45) ευρώ προς την Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 32.- οφειλή ύψους (6484,22) ευρώ προς την Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. από την υπ’ αριθμόν … σύμβαση ελεύθερου δανείου 33.- οφειλή ύψους (12851,16) ευρώ προς την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 34.- οφειλή ύψους (3576,42) ευρώ προς την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., από την χρήση της υπ’ αριθμόν … πιστωτικής κάρτας 35.- οφειλή ύψους (71913,27) ευρώ προς την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., από την υπ’ αριθμόν … σύμβαση στεγαστικού δανείου.

Η αιτούσα έχει στην κυριότητά της : 1.- κατά ποσοστό 50% το διαμέρισμα του 3ου ορόφου της επί της οδού … στην Αθήνα πολυκατοικίας, επιφανείας 95,30 μ.τ. που αποτελεί και την κύρια κατοικία αυτής και της οικογένειάς της 2.- κατά ποσοστό 100% ένα οικόπεδο στο … Ευβοίας, επιφανείας 300,21 μ.τ. Η εμπορική αξία (δηλαδή αξία ευχερούς διάθεσης) των ακινήτων αυτών ανέρχεται σε (80000) ευρώ η κύρια κατοικία (40000) ευρώ το ποσοστό της και (1700) ευρώ το οικόπεδο (βλ. κατάθεση μάρτυρος, πρακτικά παρούσας, προσκ. αντίγραφο ΕΤΑΚ ακινήτων) κατά τον χρόνο συζητήσεως της αιτήσεως.

Οι 2η, 3η, 11η των πιστωτριών πρότειναν την ένσταση δόλιας αδυναμίας πληρωμής του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010. Ειδικότερα ισχυρίζονται ότι η αιτούσα δολίως περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών της με τον υπερβολικό δανεισμό της, ενώ γνώριζε ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις της. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος στηριζόμενος στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ως άνω Νόμου και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

Πράγματι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, για την υπαγωγή στο Νόμο φυσικών προσώπων προϋπόθεση είναι, μεταξύ των άλλων, και η έλλειψη δόλου. Η μη δολιότητα καταλαμβάνει εξ ορισμού όχι μόνο την αδυναμία πληρωμής αυτή καθεαυτή, αλλά και την ανάληψη του εγχειρήματος της λήψης δανείων, εάν προδήλως ήταν αδύνατη η αποπληρωμή του. Η έννοια του δόλου στο Αστικό Δίκαιο ορίζεται κατ’ αρχήν στο άρθρο 330 ΑΚ, όπου «ο οφειλέτης ενέχεται, αν δεν ορίσθηκε κάτι άλλο για κάθε αθέτηση της υποχρεώσεως του από δόλο ή αμέλεια, δική του ή των νομίμων αντιπροσώπων του. Αμέλεια υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές» και εκφέρεται για την περίπτωση της ευθύνης λόγω πταίσματος στις συμβατικές ενοχές, όσο και επί αδικοπραξιών. Η εν λόγω διάταξη θεσπίζει δυο μορφές πταίσματος, τον δόλο και την αμέλεια, ενώ όμως δίνει τον ορισμό της αμέλειας, τον προσδιορισμό του δόλου αφήνει στην επιστήμη. Η έννοια του δόλου, όπως γίνεται δεκτή στο πεδίο του Αστικού Δικαίου, συμπίπτει με εκείνη του άρθρου 27 παρ. 1 Π.Κ. που ορίζει ότι «με δόλο (πρόθεση) πράττει όποιος θέλει την παραγωγή των περιστατικών που κατά το νόμο απαρτίζουν την έννοια κάποιας αξιόποινης πράξης. Επίσης όποιος γνωρίζει ότι από την πράξη του ενδέχεται να παραχθούν αυτά τα περιστατικά και το αποδέχεται». Η τελευταία αυτή διάταξη διακρίνει το δόλο σε άμεσο και ενδεχόμενο. Ορίζει δε ότι με άμεσο δόλο πράττει αυτός που «θέλει» την παραγωγή του εγκληματικού αποτελέσματος, καθώς και εκείνος που δεν επιδιώκει μεν αυτό, προβλέπει όμως ότι τούτο αποτελεί αναγκαία συνέπεια της πράξεώς του και, παρά ταύτα, δεν αφίσταται αυτής (Ολ ΑΠ 4/2010, Ολ ΑΠ 8/2005, ΑΠ 297/2007, ΕΑ 4681/2009, ΝΟΜΟΣ). Η διάταξη αυτή ισχύει και για τις ενοχές άλλων κλάδων του ενοχικού δικαίου κι έτσι αποκτά γενικότερη σημασία που ξεπερνά τα πλαίσια της ευθύνης από προϋφιστάμενη ενοχή (ΑΠ 677/2010, ΝΟΜΟΣ). Δόλο κατά συνέπεια συνιστά η περίπτωση εκείνη του δράστη κατά την οποία αυτός επιδοκιμάζει δηλαδή προβλέπει το αποτέλεσμα ως ενδεχόμενο και τελικά το αποδέχεται. Ο δόλος σχετίζεται και αφορά πάντα πράξη και αυτή θα είναι ή απαγορευμένη από το δίκαιο στον δράστη αθέτηση ενοχικής υποχρέωσης ή γενικότερα αδικοπραξία κ.λ.π. Μεταξύ των εννοιολογικών στοιχείων του δόλου είναι και η πρόβλεψη του δράστη ότι η συμπεριφορά του θα προκαλέσει καθυστέρηση στην εκπλήρωση της υποχρεώσεώς του ή θα προκαλέσει το γεγονός της αδυναμίας παροχής του, συνείδηση, δηλονότι του δράστη για τον κίνδυνο επελεύσεως των αποτελεσμάτων αυτών. Πρέπει επίσης να γίνει δεκτό, ότι αρκεί και απαιτείται η πρόβλεψη και η αποδοχή του παρανόμου αποτελέσματος σε γενικές γραμμές και κατά τα γενικά ουσιώδη γνωρίσματά του. Η ακριβής έκταση της ζημίας, οι λεπτομέρειες ή οι ιδιότητες του προσβαλλομένου αγαθού και οι λοιπές περιστάσεις που καθορίζουν το μέγεθος της προσβολής δεν χρειάζεται να προβλέπονται σαφώς τουλάχιστον στο βαθμό που δεν ανάγονται από το νόμο σε κρίσιμα για την ύπαρξη της ευθύνης περιστατικά. Στην προκειμένη περίπτωση (Ν. 3869/2010) ο νόμος χρησιμοποιεί την έννοια του δόλου και τη συνδέει με μια πραγματική κατάσταση που είναι η μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών.

Στην προκειμένη περίπτωση αποδείχθηκε ότι η αιτούσα έλαβε συνολικά τριάντα πέντε (35) πιστωτικά προϊόντα από ένδεκα (11) Πιστωτικά Ιδρύματα (καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες και ένα στεγαστικό δάνειο) και ο σύζυγος της πενήντα (50) πιστωτικά προϊόντα από δεκαεπτά (17) Πιστωτικά Ιδρύματα (καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες και ένα στεγαστικό δάνειο) δηλαδή από το σύνολο των Τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Εγκράτεια, δημιουργώντας χρέη συνολικού ύψους (393.991,72) ευρώ η ίδια και (431.220,95) ευρώ ο σύζυγος της, ενώ το οικογενειακό της εισόδημα κατά το χρονικό διάστημα του δανεισμού, αλλά και μέχρι σήμερα προερχόταν και προέρχεται αποκλειστικώς από τον μηνιαίο μισθό του συζύγου της, ως υπαλλήλου της ΔΕΗ (διοικητικός) και της ίδιας (αιτούσας) από την παροχή υπηρεσιών, ως αποκλειστικής νοσοκόμου, ανερχόταν δε στο συνολικό ποσό των (30000) ευρώ, κατά μέσον όρο ετησίως, ενώ σήμερα ανέρχεται στο ποσό των (22000) ευρώ. Υπό τα περιστατικά αυτά, η υπαιτιότητα της αιτούσας είχε τη μορφή του ενδεχόμενου δόλου, καθόσον προέβλεψε το αποτέλεσμα αυτό (της αδυναμίας πληρωμής των χρεών της) ως πιθανό και το αποδέχθηκε. Δηλαδή γνώριζε ότι η αδυναμία πληρωμής των χρεών της αποτελούσε ένα ενδεχόμενο, που η πραγμάτωσή του παρουσίαζε αυξημένη πιθανότητα, κρίνεται δε ότι ένας τόσο υψηλός βαθμός πιθανότητας δεν δικαιολογεί την πίστη ότι το αποτέλεσμα αυτό μπορεί ν’ αποφευχθεί, πράγμα που ερμηνεύεται ως αποδοχή του. Ειδικότερα η αιτούσα έλαβε υπόψη της το ενδεχόμενο της μη εξυπηρέτησης των χρεών της και αφού το στάθμισε, αποφάσισε να προχωρήσει στη λήψη δανείων, αψηφώντας τις συνέπειες. Επιπλέον αποδείχθηκε ότι το έτος 2009, αν και γνώριζε ότι όποια προσπάθεια κι αν κατέβαλε δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τα χρέη της, η αιτούσα μεταβίβασε στα τέκνα της με το υπ’ αριθμόν 328/09 συμβόλαιο γονικής παροχής, ένα αγροτεμάχιο επιφανείας 5000 μ.τ. και ένα οικόπεδο 243,63 μ.τ. στην Κρανέα Καρδίτσας, δηλαδή με χαριστική δικαιοπραξία διέθεσε περιουσιακά της στοιχεία σε πρόσωπα του οικογενειακού της περιβάλλοντος με προφανή πρόθεση αποφυγής των χρεών και των πιστωτών. Κατά συνέπεια, αποδείχθηκε δόλια αδυναμία πληρωμής της αιτούσας και πρέπει να γίνει δεκτή η προβληθείσα από τις πιστώτριες ένσταση, ως ουσιαστικώς βάσιμη.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει ν’ απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση ως ουσιαστικώς αβάσιμη και να μην επιδικασθεί δικαστική δαπάνη κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την αίτηση.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του.

Αθήνα 9 Απριλίου 2012.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΨΑΣΑ Νικολέττα Μαραγκουδάκη

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.