Δείτε τι αναφέρει το ΦΕΚ της κυβέρνησης για την επιστράτευση των εκπαιδευτικών

assets_LARGE_t_420_54137788

Μετά την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος στην εφημερίδα της κυβερνήσεως που υπέγραψε χθες Σάββατο ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ξεκινούν και επίσημα οι διαδικασίες εκτύπωσης και επίδοσης από τις Νομαρχίες της χώρας των “φύλλων ατομικής προσκλήσεως πολιτικής επιστράτευσης” σε χιλιάδες καθηγητές.

Η πολιτική επιστράτευση του συνόλου των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα τεθεί σε ισχύ από τις 12 το μεσημέρι της 15ης Μαΐου, όπως προβλέπει το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ και τι προβλέπει για την επιστράτευση καθηγητών:

Το σκεπτικό της απόφασης είναι το εξής:

“Είναι επιτακτική ανάγκη αποτροπής των απειλούμενων δυσμενών συνεπειών από την προταθείσα, με την από 10 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία την 17η Μαΐου 2013, πρώτη ημέρα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 2012−2013 και από κάθε άλλη προταθησόμενη ή κηρυχθησόμενη εντός της περιόδου διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών και μέχρι την ολοκλήρωση τους”.

Επίσης στο προεδρικό διάταγμα επισημαίνονται και η “σημαντική διαταραχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας”όπως και οι σοβαροί κίνδυνοι από την ενδεχόμενη απεργία για τη δημόσια τάξη και την υγεία των υποψηφίων στις ανωτέρω εξετάσεις, αιφνιδίως, επτά ημερολογιακές ημέρες πριν από την διεξαγωγή τους.

Η απόφαση για πολιτική επιστράτευση, όπως αναφέρεται στο επίμαχο ΦΕΚ, αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόκειται για μια διαδικασία χρονοβόρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των επιδόσεων που θα αγγίξει περίπου τα 88.000 9και ίσως περισσότερα) “φύλλα επιστράτευσης”, όσοι είναι οι καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων.

Το άρθρο 22, παρ. 4 του Συντάγματος αναφέρει ότι οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση ειδικοί νόμοι μπορούν να ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών άμυνας της χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. Τέτοιος νόμος είναι το ν.δ. 17/1974 το οποίο δημιουργήθηκε αμέσως μετά την πτώση της χούντας για την αντιμετώπιση των εξαιρετικών συνθηκών της Τούρκικης εισβολής στην Κύπρο. Το άρθρο 2, παρ. 5 του ν.δ. αυτού θεωρεί ως κατάσταση ανάγκης που δικαιολογεί την πολιτική επιστράτευση την κάθε αιφνίδια κατάσταση που προκαλείται από κάθε φύσεως ανωμαλίες που έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία ή την απειλή δημιουργίας εκτεταμένων ζημιών και την παρακώλυση και τη διατάραξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και οι ανωμαλίες από την απεργία, αφού και αυτές διαταράσσουν την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Το νομοθετικό διάταγμα αυτό δεν έχει καταργηθεί μέχρι σήμερα, αλλά δεν δύναται να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπως τις απεργίες και αυτό γιατί εκδόθηκε υπό την ισχύ  του Συντάγματος του 1952 με βάση τη Συντακτική Πράξη 1.8.1974 χωρίς να λαμβάνει υπόψη το ισχύον Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 όπου απαγορεύεται η αναγκαστική εργασία άρθρο 22 και το νέο νομικό πλαίσιο της Συνθήκης της Ρώμης και της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που ενσωματώθηκαν στον νομικό κόσμο της Ελληνικής Δικαιοταξίας. Για παράδειγμα το ν.δ. 4221/1961 που επικύρωσε την Διεθνή Σύμβαση εργασίας 105 του 1957 στο άρθρο 1 ορίζει ότι το κράτος έχει υποχρέωση να καταργήσει την αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία και να μην προσφεύγει σε αυτή με οποιαδήποτε μορφή και ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ με τη μέθοδο της επιστράτευσης και χρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού για σκοπούς οικονομικής ανάπτυξης ή σαν ΜΕΤΡΟ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗΣ στην εργασία ή για τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ.
Από τις περιπτώσεις που δικαιολογούν την κήρυξη της επίταξης, ο πόλεμος και η επιστράτευση πρέπει να εκληφθούν τόσο με νομική όσο και με την πραγματική έννοια (γενικευμένη διεξαγωγή εχθροπραξιών, έκτακτη και διευρυμένη κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων). Παραπέρα, η ανάγκη της άμυνας της χώρας παραπέμπει σε μια ιδιαίτερη όξυνση των σχέσεων με ένα τρίτο κράτος, η οποία αφήνει να διαφανεί ως επικείμενος κίνδυνος εμπλοκής σε πολεμική αναμέτρηση. Η επείγουσα κοινωνική ανάγκη από θεομηνία περιλαμβάνει σοβαρές καταστροφές προερχόμενες από φυσικές αιτίες. Η ανάγκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία υπονοεί μεταβολές στον εξωτερικό κόσμο, οι οποίες δημιουργούν τους αιτιακούς όρους για επέλευση βλάβης με τη μορφή κυρίως της πρόκλησης, διάδοσης και μετάδοσης λοιμωδών, μολυσματικών ή μεταδοτικών νόσων.
Επιπλέον η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών (εφόσον συντρέχει μια από τις παραπάνω καταστάσεις – προϋποθέσεις) θα πρέπει να είναι μέτρο αναγκαίο και πρόσφορο στη συγκεκριμένη περίπτωση και η οποιαδήποτε ανάγκη πρέπει να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί με ηπιότερα μέσα.
Η επίταξη υπηρεσιών ως διοικητική πράξη που συνδέεται άμεσα με την άσκηση του ατομικού δικαιώματος επιβάλλοντας περιορισμούς υπάγεται τόσο σε ευθύ όσο και σε παρεμπίπτοντα έλεγχο της νομιμότητας της. Η παραβίαση της κατά την άσκηση του συνταγματικού δικαιώματος δεν επιφέρει κυρώσεις, εφόσον η σχετική διοικητική πράξη θεωρηθεί παράνομη (ως αντισυνταγματική) έστω και παρεμπιπτόντως.
Συμπέρασμα: Η επιστράτευση/ επίταξη των απεργών σε περίοδο ειρήνης για λόγους που δεν αναφέρονται στο άρθρο 22,παρ.4 του Συντάγματος ως μέτρο πειθάρχησης στην εργασία που παρείχαν οι εργαζόμενοι πριν την απεργία είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ. Η αντισυνταγματικότητα αυτή ελέγχεται από τα δικαστήρια όπως και η νομιμότητα των εκτελεστών διοικητικών πράξεων στην οποία περιλαμβάνεται και η έλλειψη αιτιολογίας αυτών. Περαιτέρω εάν κάποιος εξαναγκαστεί να εργασθεί μπορεί να ανακύψει θέμα αστικής ευθύνης του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ.

Η συνταγματικότητα και η νομιμότητα τέτοιων αποφάσεων όμως δεν θα κριθεί από το αν έχουν επικαλεστεί ή όχι στο κείμενο τους έναν από τους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους επίταξης προσωπικών υπηρεσιών του άρθρου 22, παρ.4 εδ. β του Συντάγματος αλλά από το αν συντρέχει πράγματι ένας από τους λόγους αυτούς.

Πηγή: news247

Νομικός σχολιασμός : Καδήρ Αϊκούτ

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.