Home » Archives by category » ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ » Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών (Page 6)

ΑΠ 129/2012 – Το δεδικασμένο δεν ισχύει αν κατά τον κρίσμο για τη μεταγενέστερη δίκη χρόνο έχει επέλθει μεταβολή του νομικού καθεστώτος, που διέπει την έννομη σχέση ή τις έννομες συνέπειες που απορρέουν απ’ αυτή – Η ισχύς κάθε νέας ΣΣΕ ή ΔΑ μεταβάλλει το νομοθετικό καθεστώς και οι προγενέστερες αποφάσεις δεν παράγουν δεδικασμένο

Περίληψη: Αναίρεση για εσφαλμένη διάγνωση δεδικασμένου – Δεδικασμένο για αξιώσεις μεταγενέστερου χρόνου – Εργασιακές σχέσεις – Μη λήψη υπόψη ΕΓΣΣΕ -. Το δεδικασμένο δεν ισχύει αν κατά τον κρίσιμο για…

ΜΠλημμ Θεσσ 34279/2012 – Παράλειψη έκδοσης φορολογικών στοιχείων – Αντισυνταγματικότητα του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 – τέτοιες υποθέσεις πρέπει να εισαχθούν με την τακτική διαδικασία και όχι με την ειδική διαδικασία του αυτοφώρου

Περίληψη: Παράλειψη έκδοσης φορολογικών στοιχείων – Αυτόφωρη διαδικασία – Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 21 ν. 2523/1997 -. Εισαγωγή υπόθεσης που αφορά σε παράλειψη έκδοσης φορολογικών στοιχείων για εκδίκαση κατά την αυτόφωρη…

ΕφΘεσσ 162/2013 – Καταβολή ενιαίου παραβόλου εφέσεως (ενδίκου μέσου) επί ομοδικίας / Οικονομία της δίκης

Περίληψη: Καταβολή ενιαίου παραβόλου εφέσεως επί ομοδικίας. Δεν απαιτείται, για την οικονομία της δίκης, η προκαταβολή χωριστού παραβόλου από καθένα από τους εκκαλούντες, όταν η έφεση ασκήθηκε από αυτούς με…

ΜΠρ Χίου 10/2012 – Περιπτώσεις καταχρηστικών τραπεζικών Γ.Ο.Σ. & Έννοια και μορφές καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος

  Περίληψη: Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό – Έννοια και μορφές καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος – Περιπτώσεις καταχρηστικών τραπεζικών ΓΟΣ -. Η καταχρηστική συμπεριφορά του φορέα του δικαιώματος εμφανίζεται με…

ΜΠρ Κατερίνης 1/ 2012 – Πλήρης απαγόρευση καπνίσματος σε καφέ μπάρ σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αναπροσαρμογή μισθώματος

Περίληψη: Εμπορική μίσθωση – Αναπροσαρμογή μισθώματος -. Απαγόρευση του καπνίσματος και της κατανάλωσης προϊόντων καπνού. Ραγδαία πτώση και μείωση της αγοραστικής κίνησης καταστήματος κατηγορίας «καφέ-μπαρ» κατ’ αποτέλεσμα της απαγόρευσης του…

Ειρ Καλύμνου 1/2012 – Ρύθμιση οφειλών βάση ν. 3869/2010 – δόλος του οφειλέτη – υπαγόμενα στο νόμο πιστωτικά ιδρύματα

Περίληψη: Προστασία καταναλωτή – Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών – Υπαγόμενα στο νόμο πιστωτικά ιδρύματα – Δόλος -. Δυνατότητα του οφειλέτη να εξαιρέσει από τη ρύθμιση συγκεκριμένη οφειλή. Ο οφειλέτης δεν…

Τριμ Εφ 3780 / 2012 – Αποζημίωση προσωρινώς κρατηθέντα που αθωώθηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

Περίληψη: Αποζημίωση – Αίτηση αποζημίωσης – Αθώωση προσωρινώς κρατηθέντα με αμετάκλητη απόφαση -. Οι προσωρινώς κρατηθέντες που αθωώθηκαν αμετάκλητα με απόφαση ή βούλευμα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το δημόσιο…

ΜΠρ Πειραιά 1993/2011 – Κριτήρια επιλογής απολυτέων σε απόλυση που γίνεται για οικονομοτεχνικούς λόγους για να μην είναι αυτή καταχρηστική

Περίληψη: Απόλυση για οικονομοτεχνικούς λόγους – Κριτήρια επιλογής απολυτέων -. Για να μην είναι καταχρηστική η απόλυση που οφείλεται σε οικονομοτεχνικούς λόγους, θα πρέπει ο εργοδότης, προκειμένου να επιλέξει τους…

ΠΠρ Αθ 3714/2011 – Πραγματικά ελαττώματα μισθίου / ευθύνη εκμισθωτή / δικαίωμα του μισθωτή να μην καταβάλλει το συμφωνηθέν μίσθωμα αν η χρήση του μισθίου παρακωλύθηκε ολικά ή μερικά εξαιτίας του ελαττώματος του μισθίου

Περίληψη: Μίσθωση – Πραγματικά ελαττώματα – Ευθύνη εκμισθωτή – Γνώση ελαττωμάτων από το μισθωτή – Αδυναμία χρήσης μισθίου -. Η υποχρέωση του εκμισθωτή να παραχωρήσει το μίσθιο κατάλληλο για τη…

ΜΠλημμ Σάμου 634/2012 – Η χρησιμοποίηση παρανόμως αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων επιβάλλεται και κατά του κατηγορουμένου τουλάχιστον σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις / κλειστικό κύκλωμα τηλεοράσεως σε κατάστημα

Περίληψη: Παρανόμως αποκτηθέντα αποδεικτικά μέσα – Αρχή της αναλογικότητας – Συνταγματικά δικαιώματα – Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε κατάστημα -. Η χρησιμοποίηση παρανόμως αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων επιβάλλεται από την αρχή της…