Home » Archives by category » ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ » Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών (Page 10)

ΠΠρ Σερρών 40/2013 – Διαταγή πληρωμής / Στοιχεία δικογράφου αίτησης / Εκδοση διαταγής πληρωμής για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού

ΠΠρ Σερρών 40/2013 – Διαταγή πληρωμής / Στοιχεία δικογράφου αίτησης / Εκδοση διαταγής πληρωμής για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού

Περίληψη: Διαταγή πληρωμής. Στοιχεία δικογράφου αίτησης. Εκδοση διαταγής πληρωμής για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού. Συμφωνία μεταξύ του πιστούχου και της πιστοδότριας Τράπεζας ότι το ύψος της οφειλής του πρώτου…

Σχολιασμός Υπόθεσης Rahimi κατά Ελλάδας (ΕυρΔΔΑ)

Σχολιασμός Υπόθεσης Rahimi κατά Ελλάδας (ΕυρΔΔΑ)

Γράφει ο Κοκκινογέννης Ιωάννης Υπόθεση RAHIMI κατά Ελλάδας (Προσφυγή υπ’αρ. 8687/08[1]) Απόφαση Στρασβούργο, 5 Απριλίου 2011   Λίγα χρόνια πριν καταδικάστηκε η χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,…

ΑΠ 77/2013 – Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας / προσβολή προσωπικότητας

ΑΠ 77/2013 – Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας / προσβολή προσωπικότητας

Περίληψη : Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας. Περίπτωση κατά την οποία έκρινε το Εφετείο ότι αποτελεί υποβιβασμό και συνακόλουθα βλαπτική μεταβολή, που προκαλεί την ηθική βλάβη του ενάγοντα, η, στα…

ΕιρΔύμης 1/2013 – Παράσταση διαδίκου στο Ειρηνοδικείο (υπόθεση υπερχρεωμένου νοικοκυριού) χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο. Νέο ποσοτικό κριτήριο με βάση το άρθρο 7 του ν.3994/11 (αντικείμενο διαφοράς κάτω των 12.000 ευρώ). Ερμηνεία της διάταξης του αρθ. 94 παρ. 2 περ. α’ ΚΠολΔ με τη νέα της διατύπωση. Κρίση ότι αποκλείεται η παράσταση χωρίς δικηγόρο ειδικά και μόνο στις αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αγωγές με αίτημα που υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, και ότι σε κάθε άλλη περίπτωση επιτρέπεται η παράσταση στο ειρηνοδικείο και αυτοπροσώπως.

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός 1/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ (απόσπασπα) Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόριο Κομπολίτη, με την παρουσία του Γραμματέα Αθανασίου Λυμπέρη. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 14-1-2013 για…

ΕφΑθ 4737/1987 – Οι εργάτες, που χρησιμοποιούνται από τον εργολάβο στην κατασκευή οικοδομικού έργου ή άλλης ακίνητης εγκατάστασης, έχουν για το μισθό τους αξίωση, απευθείας κατά του εργοδότη έως το ποσό που αυτός οφείλει στον εργολάβο

Αριθμός 4737/1987 (απόσπασμα) Εφετείο Αθηνών …Κατά το άρθρο 702 ΑΚ οι εργάτες που χρησιμοποιούνται από τον εργολάβο στην κατασκευή οικοδομικού έργου ή άλλης ακίνητης εγκατάστασης έχουν για το μισθό τους…

ΕιρΚορινθ 89/2013 – Προϋποθέσεις υπαγωγής στην διαδικασία του ν.3869/2010 περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών και συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων

Αριθμός: 89/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Νεμέας Νικόλαο Σακκά, νόμιμα εμφανισθέντα στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου κατόπιν πράξεως της Προέδρου Πρωτοδικών Κορίνθου και την Γραμματέα Παναγιώτα Γαλανακοπούλου. Συνεδρίασε δημόσια…

ΑΠ 437/2012 – Άρνηση εκτέλεσης ΕΕΣ λόγω ισχυρών βιοτικών δεσμών του εκζητούμενου στην Ελλάδα

Αριθμός 437/2012 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ` ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο-Εισηγητή, Ανδρέα Ξένο και…

ΜΠρ Τρικάλων 361/2007 – Κατάσχεση κοινού τραπεζικού λογαριασμού / Ο δανειστής δεν δικαιούται να κατάσχει το σύνολο της καταθέσεως, αφού κατά τεκμήριο αμάχητο, αυτή ανήκει σε όλους τους δικαιούχους κατ ίσα μέρη, αλλά μόνον το μέρος της καταθέσεως που αναλογεί στον οφειλέτη του καταθέτη. Το εναπομείναν ποσό ανήκει στον έτερο δικαιούχο ακόμα και αν δεν αναλήφθηκε από αυτόν μετά την κατάσχεση

Αριθμός απόφασης 361/2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Νικόλαου Πουλάκη. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 5 Δεκεμβρίου 2007 χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα…

(ΕυρΔΔΑ) Υπόθεση Garnaga κατά Ουκρανίας

Η άρνηση των αρχών να επιτρέψουν την αλλαγή του πατρωνύμου πολιτών συνιστά παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της…

ΑΠ 752/2010 – Οι ποινικές δίκες για εικονικά τιμολόγια δεν αναβάλλονται επειδή εκκρεμεί στα Διοικητικά Δικαστήρια άλλη δίκη για την ίδια υπόθεση

 Στις ποινικές δίκες που αφορούν την έκδοση εικονικών ή πλαστών τιμολογίων δεν είναι δυνατή η αναβολή ή αναστολή της δίκης μέχρι την έκδοση αποφάσεως από τα Διοικητικά Δικαστήρια επί της…