ΑΠ: Καταχρηστική η απόλυση εργαζομένου χωρίς να συνεκτιμώνται κοινωνικά και υπηρεσιακά κριτήρια

ariospagos4981

Σε σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου (31/2013) κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και υπηρεσιακά κριτήρια της αρχαιότητας, της προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης, της αποδοτικότητας καθώς και της δυνατότητας εξεύρεσης νέας εργασίας θα πρέπει να συνεκτιμώνται από τον εργοδότη, πριν την καταγγελία μιας σύμβασης εργασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, η αναιρεσείουσα υποστήριξε ότι η απόλυσή της ήταν καταχρηστική καθώς με βάση αντικειμενικά υπηρεσιακά κριτήρια, θα έπρεπε να απολυθούν συνάδελφοί της με μικρότερη ηλικία, με λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας και με περιορισμένα οικογενειακά βάρη. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο πράγματι δέχθηκε ότι η καταγγελία της σύμβασής της ήταν καταχρηστική και έκρινε ότι σε περιπτώσεις αναγκαίων απολύσεων λόγω της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης θα πρέπει να προτιμώνται οι νεαρότεροι εργαζόμενοι και να προστατεύονται οι παλαιότεροι, ακόμα κι αν υστερούν σε τυπικά προσόντα.

Ο Άρειος Πάγος, με την επίμαχη απόφαση, διευκρίνισε ότι τα δικαστήρια δεν μπορούν να ελέγξουν την αναδιοργάνωση των εταιρειών και τη μείωση του προσωπικού που επιβάλλουν οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες αλλά έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αν η απόλυση ως έσχατο μέσο αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων μιας επιχείρησης έγινε με αντικειμενικά κριτήρια και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Άρειος Πάγος επεσήμανε ότι εν προκειμένω, η απόλυση δε βασίστηκε σε κοινωνικά και υπηρεσιακά κριτήρια και τόνισε ότι θα έπρεπε να απολυθεί κάποιος από τους νεαρότερους υπαλλήλους, του οποίου η επαγγελματική αποκατάσταση θα ήταν πιο εύκολη.

Οι απολύσεις που γίνονται για οικονομοτεχνικούς λόγους ΔΕΝ θεωρούνται καταχρηστικές αφού το εργοδοτικό κίνητρο δικαιολογείται απόλυτα από το καλώς νοούμενο επαγγελματικό συμφέρον του εργοδότη. Για να μπορέσει όμως η οικονομικοτεχνική απόλυση να διατηρήσει το νόμιμο χαρακτήρα της και να μην θεωρηθεί καταχρηστική για την επιλογή του απολυτέου μεταξύ των εργαζομένων που ανήκουν στην αυτή επαγγελματική κατηγορία και ειδικότητα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η αποδοτικότητα, η αρχαιότητα, η ηλικία, τα οικογενειακά βάρη, η οικονομική κατάσταση του μισθωτού, η δυνατότητα εξεύρεσης από αυτόν και άλλης εργασίας κτλπ (αντικειμενικά κριτήρια). H λήψη υπόψη των παραπάνω κριτηρίων από τον εργοδότη επιβάλλεται από το καθήκον προνοίας που τον βαρύνει σύμφωνα με τα άρθρα 651, 657, 658, 662,662,667, 200 και 281 του Αστικού Κώδικα και τις συναφείς διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και το οποίο επιτάσσει την απόλυση εκείνων για τους οποίους το μέτρο αυτό θα είναι λιγότερο επαχθές. Τα αντικειμενικά αυτά κριτήρια για να γίνει οικονομοτεχνική απόλυση χωρίζονται σε 2 κατηγορίες : α) υπηρεσιακά και β) κοινωνικά κίνητρα. Κατά την νομολογία των δικαστηρίων της χώρας μας ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρεί στην επιχείρηση του τους αποδοτικότερους, τους αρχαιότερους καθώς και αυτούς που έχουν περισσότερες οικονομικές και κοινωνικές υποχρεώσεις ή αυτούς που έχουν περισσότερα οικογενειακά βάρη και τους οικονομικά ασθενέστερους, όπως ακόμα αυτούς που λόγω και της ηλικίας τους δύσκολα μπορούν να βρουν εργασία σε άλλο εργοδότη.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η ιεράρχηση των κριτηρίων επιλογής αποδίδει στο στοιχείο της υπηρεσιακής απόδοσης γενικό και απόλυτο προβάδισμα υπό την έννοια ότι προϋπόθεση για τη διατήρηση στην επιχείρηση σε περίπτωση απολύσεων για οικονομικοτεχνικούς λόγους, του αρχαιότερους, μεγαλύτερου σε ηλικία και έχοντος μεγαλύτερα οικονομικά βάρη είναι η ύπαρξη ίσων όρων, δηλαδή προεχόντως ίση υπηρεσιακή/εργατική απόδοση του απολυθέντος προς την απόδοση των διατηρηθέντων . Άρα ως συμπέρασμα θα μπορούσε να λεχθεί ότι τα λεγόμενα κοινωνικά κριτήρια για την επιλογή των απολυτέων λαμβάνονται κατά το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα υπόψη μόνο επί περιπτώσεων εργαζομένων που εμφανίζουν την αυτή υπηρεσιακή απόδοση και δεν είναι δυνατόν να προβληθούν προς σύγκριση από εργαζόμενο που έχει παρουσιάσει χαμηλή αποδοτικότητα στην εργασία του σε σχέση με τους συγκρινόμενους.

Πηγή είδησης: LAWNET

Επιμέλεια – Νομικός Σχολιασμός: Καδήρ Αϊκούτ

Share This Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.