Ιστορικό

Home » 2020 » Ιούνιος

Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος (Ι’ Έκδοση – 2021)

Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος (Ι’ Έκδοση – 2021)

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Με το Ν. 4194/2013 (Α’ 208) τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κώδικας Δικηγόρων, ο οποίος αντικατέστησε στο σύνολό του το Ν.Δ. 3026/1954 – Περί του Κώδικος…

Θέματα Εξετάσεων – Ενδεικτικές Απαντήσεις Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων (ΙΑ’ Έκδοση)

Θέματα Εξετάσεων – Ενδεικτικές Απαντήσεις Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων (ΙΑ’ Έκδοση)

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Ο πανελλήνιος διαγωνισμός για την απόκτηση της άδειας του Δικηγόρου καθιερώθηκε με το νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη β΄ εξεταστική…